Fjärde Generationens Fjärrvärme

Fjärde Generationens Fjärrvärme (4GDH) bygger på ny, patenterad teknik som ger kraftiga energibesparingar.

Nästan all svensk fjärrvärme är numera fossilfri. Idag riktar vi in oss på att effektivisera alla funktioner i fjärrvärmenätet, ett arbete som redan har gett spektakulära resultat.

Läs mer om 4GDH