Kan vi hjälpa dig att energieffektivisera fastigheten?

Nu kan du göra en energibesparing på 40 procent – eller mer

Hybridvärme gör det möjligt för många flerbostadshus att sänka energiförbrukningen rejält. Utvärderingar av de drygt 160 installationer vi har gjort hittills visar att energibesparingen ofta blir 40 procent eller mer. Investeringen i Hybridvärme betalar sig på 7–10 år. Under systemets återstående livslängd på cirka 25 år är de kraftigt minskade uppvärmningskostnaderna en ren nettobesparing!

 

Kan er fastighet energieffektiviseras?

Fyll i en intresseanmälan så återkommer vi med besked om det är möjligt att energieffektivisera er fastighet med hjälp av Hybridvärme.
Gör intresseanmälan

 

Så sänkte de energiförbrukningen med drygt 40 procent

Läs om hur Lunds Kommuns Fastighetsbolag sänkte energiförbrukningen med 42,5 procent i en av sina fastigheter.
Läs mer