Engineer-palvelu

"Yhteistyö Högforsin kanssa on toiminut hyvin, suosittelen taloyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille ja LVI-alan kollegoille"

Sami Ritola, LVI-suunnittelija, Rejlers Oy

Engineer-palvelumme tukee LVI-alan ammattilaisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen suunnittelussa. Tuotamme laite- ja järjestelmämitoituksia, kytkentäkaavioita ja toimintaselostuksia yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa varmistaaksemme optimaalisen  toimituskokonaisuuden kohteeseen kuin kohteeseen.

Järjestelmäsuunnittelu korostuu erityisesti suunniteltaessa hybridilämmitysjärjestelmiä. HybridHEAT-järjestelmämme onkin paljon enemmän kuin pelkkä laite- tai osatoimitus. Kokonaisjärjestelmään kuuluu kokonaisvaltainen palvelupaketti kaikkine järjestelmäkomponentteineen ja niille kattava ohjausjärjestelmä.

Kaikki lähtee liikkeelle hankesuunnittelusta, jossa olemme vahvasti mukana tukemassa suunnittelijoita. Engineer-palvelumme aloitetaan aina kohteen kartoituksella ja täyttämällä kohteen lähtötietolomake.

Lähtötietolomakkeeseen täytetään tarkat mitatut lähtötiedot kuten lämmitysmuoto, ilmamäärät ja muu mitoitukseen vaikuttava informaatio. Lähtötiedot toimitetaan HögforsGST:lle sähköpostilla tai HybridiLTO-sivuston kautta. Lähtötietojen perusteella Engineer-palvelumme mitoittaa järjestelmän ja pystymme niiden perusteella toimittamaan kohteen säästölaskelman, josta loppuasiakas saa arvion investoinnin kannattavuudesta.