Kaukokylmä eli kaukojäähdytys

Kaukokylmä eli kaukojäähdytys on ympäristöystävällinen ja taloudellinen tapa jäähdyttää kiinteistöjä.

Kaukokylmällä tarkoitetaan jäähdytysenergian tuotantoa ja jakelua, jossa kiinteistö siirtää ylimääräisen lämpöenergian yrityksen kaukokylmäveteen. Kaukokylmä toimii käänteisesti kaukolämpöön verrattuna. Jäähdytetty vesi menee jakeluverkoston kautta rakennusten sisäilman jäähdyttämiseen sekä erilaisten prosessien jäähdyttämiseen ja lauhduttamiseen.

Kesäisin kylmäenergiaa tuotetaan jäähdyttämällä vettä perinteisen kompressoritekniikan avulla. Syntyvä lauhdelämpö otetaan talteen kaukolämpöverkkoon. Talvella kylmäenergiaa saadaan vapaajäähdytyksen avulla suoraan kylmästä ulkoilmasta.

Rakennuskohtaiseen jäähdytykseen verrattuna kaukojäähdytys on ympäristöystävällisempi vaihtoehto, hinnaltaan kilpailukykyinen, vaivaton ja luotettava jäähdytysenergian lähde. Kaukojäähdytyksessä jäähdytysenergia tuotetaan keskitetysti rakennuskohtaisen energiatuotannon sijaan. Näin päästään suurempiin yksikkökokoihin, jolloin energiaa voidaan tuottaa kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Kaukojäähdytystä käyttävät rakennukset hyötyvät kaukojäähdytyksestä monin tavoin: jäähdytyskoneiden aiheuttama ilma- ja runkoäänet ja tärinä vältetään, jäähdytyskoneille varatut tilat vapautuvat muuhun käyttöön, julkisivua rumentavia lauhdutusyksiköitä ei tarvita ja jäähdytyskoneiden huolto ja kunnossapito poistuu.

Katso lisää: www.energia.fi