högforsgst
AirVec & DirtVec

Luft- och smutsavskiljare

Främmande partiklar och luft orsakar problem i värme- och kylsystem – t ex i form av korrosion, pålagringar och förslitning av komponenter. Resultatet blir försämrad värmeöverföring, ökat servicebehov och kortare livslängd hos systemets olika delar. Därför har vi tagit fram två högeffektiva produkter för luftning respektive smutsavskiljning.

PartiVec

Delflödesfilter som avlägsnar de avlagringar som sätts i rörelse i samband med driftavbrott och påfyllning av radiatorkretsen. Ger förbättrad vattenkvalitet och effektivare värmeöverföring.

DirtVec

Avskiljer smuts och sediment i värme- och kylsystem samt bidrar effektivt till minskad korrosion, lägre underhållskostnader, förbättrad värmeöverföring och ökad livslängd hos systemets komponenter.

AirVec

Avlägsnar de mikrobubblor av luft som orsakar korrosion, försämrad värmeöverföring och ökat slitage i värme- och kylsystem samt minskar behovet av manuell luftning.