högforsgst
UNIS Fjärrvärmecentraler

UNIS väggmonterade fjärrvärmecentraler för en- eller flerbostadshus

Produktfamiljen UNIS rymmer fjärrvärmecentraler för uppvärmning och produktion av varmvatten i olika typer av byggnader och värmesystem (radiator, golv- och luftvärme). Genomtänkt konfiguration av röranslutningarna, inkoppling upp- eller nedifrån samt förenklad elanslutning (Plug & Play) är gemensamma plusvärden som bidrar till snabb installation.