högforsgst engineer airvec
Engineer Service

 

Vår Engineer service stöder HVAC-proffs i utformningen av värme- och kyllösningar. Vi producerar enhets- och systemdesign, kopplingsscheman och funktionella beskrivningar i samarbete med branschpersonal för att säkerställa optimal leverans till och från destinationen.

Systemkonstruktionen betonas speciellt vid utformning av hybridvärmesystem. Vårt HybridHEAT-system är så mycket mer än bara en leverans av utrustning eller delar. Det kompletta systemet innehåller ett omfattande servicepaket med alla systemkomponenter och ett omfattande styrsystem för dem.

Allt börjar med projektplanering, där vi är starkt engagerade i att stödja designers. Vår ingenjörstjänst startas alltid genom att kartlägga artikeln och fylla i källformuläret.

Exakta uppmätta ingångsdata såsom uppvärmningsläge, luftvolym och annan information som påverkar dimensioneringen kompletteras på utgångsformuläret. Baserat på indata kommer vår ingenjörstjänst att utforma systemet och kunna tillhandahålla en besparingsberäkning på plats som ger slutkunden en uppskattning av avkastningen på investeringen.

Rejlers Finland tycker att Engineer service är till hjälp

För några år sedan planerade man att förnya vatten- och avloppsledningarna i ett husbolag i Tammerfors. I detta sammanhang ansåg man det vara förnuftigt att bekanta sig med det värmeåtervinningssystem för frånluft som HögforsGST erbjuder och överväga att ta i bruk detta i husbolaget. VVSA-planerna för förnyelsearbetet upprättades av Rejlers Finland Oy.

– För den här planen fick vi av HögforsGST lättlästa scheman och funktionsbeskrivningar, berättar Sami Ritola, VVS-planerare vid Rejlers Finland Ab.

HögforsGST tillverkar och säljer högklassiga och inhemska värmesystem. Företagets kunder utgörs bland annat av husbolag, installerande entreprenörsföretag och VVS-planerare. HögforsGST strävar efter att erbjuda planerarna en helhet för genomförandet och en möjlighet att fokusera på planeringsarbetet.

Systemet levereras som en helhet

– Bäst av allt är att det här systemet levereras som en helhet. I detta fall fungerar fjärrvärmens undercentral och värmeåtervinningen från frånluft så att säga via en intelligensenhet, förklarar Ritola.

Utöver det enkla med en helhet lyfter Ritola fram uppföljningen under garantitiden som en viktig sak. Tack vare den får slutkunden med säkerhet tillgång till den bästa möjliga produkten. HögforsGST strävar efter att dimensionera och optimera sin produkt enligt varje enskild kund.

– Alla justeringar har gjorts och anläggningen drivs med bästa möjliga verkningsgrad. Då fungerar allt som planerat, säger Ritola tacksamt.

Utmärkta installationsanvisningar

Ur planerarens synvinkel betonas särskilt HögforsGST heltäckande och bra material samt tydliga bilder och utmärkta installationsanvisningar. Ritola rekommenderar HögforsGST till både slutkunder och sina kolleger.

– Samarbetet med HögforsGST har löpt smidigt. Jag rekommenderar nog detta till styrelser i husbolag, disponenter och kolleger inom VVS, försäkrar Ritola.

högforsgst rejlers airvec
högforsgst rejlers hybridheat

Contact us

Suomi
Juha Virkki
Business Director / Engineering Services
Phone
+358 505505266
juha.virkki@hogforsgst.com