Toimintapolitiikka

HögforsGST on erikoistunut korkeatasoisten lämmitysjärjestelmien valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin.

Yrityksemme henkilöstöllä ja omistajilla on vankka LVI-alan kokemus hankinnan, valmistuksen sekä myynnin ja markkinoinnnin osa-alueilta yli 20 vuoden ajalta.

Valmistamme kaikki tuotteemme Suomessa, Leppävirran tehtallamme. Olemme innovatiivinen ja voimakkaasti kasvava suomalainen yritys, joka on sitoutunut kehittämään suomalaista kaukolämpöosaamista.

HögforsGST Oy:n toimintaa ohjaa toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmä huomioi ISO 901 ja 14001 laatu- ja ympäristöstandardin vaatimukset sekä toimintaan liittyvät lait sekä asiakasvaatimukset.

Tuotteiden ja palvelun laatu sekä ympäristön huomioiminen on tärkeä toiminnallinen päämäärämme. Toiminnan laatu syntyy säännölliisesti koulutetun henkilöstön osaavissa käsissä.

Henkilöstö tuntee työtehtäviensä vaikutukset ympäristöön. Tuotekehitys yhdessä osaamisen kanssa mahdollistavat korkeatasoisen toiminnan ja ympäristön huomioivat tuotteet jatkuvan parantamisen periaatteella.

Toimintamme prosessien mittaaminen perustuu tunnistettujen ympäristökohtien vaikutusten arviointiin ja merkittävien ympäristötekijöiden pienentämiseen.

HögforsGST Oy:n johto ja henkilöstö sitoutuvat noudattamaan toimintajärjestelmän menettelyitä.