Specialist på upvärmningssystem

HögforsGST har specialiserat sig på tillverkning av högklassiga uppvärmningssystem för försäljning och marknadsföring. Vårt företags personal och ägare har gedigen VVS-erfarenhet inom inköp, tillverkning samt försäljning och marknadsföring sedan nästan 20 år i Europa och Asien.

Vi är ett innovativt och kraftigt växande finländskt företag som förbundit sig att utveckla skandinavisk fjärrvärmekunnandet. Vi löser våra kunders uppvärmningsproblem med hållbara, miljövänliga lösningar och dimensionerar våra produkter fastighetsspecifikt. På detta sätt skapar vi den överlägset bäst fungerande produkten.

Vi anser det viktigt, att vår verksamhet är effektiv och samtidigt flexibel och snabb. Vi också upprätthåller hög kvalitet och utvecklar den vidare. Som vår kund kan du vara säker på att vi håller vårt löfte och att vår leverans är snabb och motsvarar det som avtalats.

På människans och miljöns vilkor

Fjärrvärme är en trygg och miljövänlig uppvärmningsform som passar speciellt bra i krävande förhållanden. Centraliserad värmeproduktion håller miljön ren och garanterar effektiv energianvändning. Största delen av fjärrvärmen produceras genom samproduktion av värme och elektricitet, vilket sparar våra energiresurser betydligt.

EU har beräknat att samproduktion sparar 30 procent av den fossila bränsleförbrukningen. Samproduktion av värme och elektricitet anses inom EU vara den mest betydande enskilda metoden att minska uppkomsten av växthusgaser. Finland är en föregångare inom samproduktion.

Energianläggningarna producerar och säljer fjärrvärme till slutanvändarna. GST erbjuder värmecentraler som ger fastighetsägaren den bästa möjliga nyttan av fjärrvärme. Vi använder endast de pålitligaste tillverkarnas komponenter i våra produkter. Värmeöverförings- och värmehanteringsförmågan i våra värmecentraler är i toppklass.