Försäljning i Finland

HögforsGST Oy
Koskentie 65
PL 55
FI-79100 Leppävirta

Tel. +358 (0)400 738 030
info.fi@hogforsgst.com

FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR

Erkki Eklund
Tel. +358 (0)400 738 032
erkki.eklund@hogforsgst.com
(kontakt i Finland)

KONTAKTUPPGIFTER FÖRSÄLJNING I SVERIGE:

www.hogforsgst.se