Försäljning i Finland

HögforsGST Oy
Pohjukansalontie 1
PL 55
FI-79101 Leppävirta

Tel. +358 (0)400 738 030
Fax +358 (0)17 554 1300
info.fi@hogforsgst.com

FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR

Erkki Eklund
Tel. +358 (0)400 738 032
Fax +358 (0)17 554 1300
erkki.eklund@hogforsgst.com
(kontakt i Finland)

KONTAKTUPPGIFTER FÖRSÄLJNING I SVERIGE:

www.hogforsgst.com