Management

HögforsGST Oy
Koskentie 65
PL 55
FI-79100 Leppävirta

Tel. +358 (0)400 738 030
info.fi@hogforsgst.com

VERSTÄLLANDE DIREKTÖR

Antti Hartman
Tel. +358 (0)400 738 325
antti.hartman@hogforsgst.com

FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR

Erkki Eklund
Tel. +358 (0)400 738 032
erkki.eklund@hogforsgst.com

INKÖPSCHEF

Tero Tikanmäki
Tel +358 (0)400 738 033
tero.tikanmaki@hogforsgst.com