högforsgst kytkentä

Kaukolämmön kytkennät tutuiksi - Peruskytkentä, välisyöttö ja väliotto

HögforsGST:n kehittämä väliottokytkentä on edeltäjiään energiatehokkaampi tapa käyttää kaukolämpöä, mutta miten se eroaa yleisesti käytetyistä peruskytkennästä ja välisyöttökytkennästä? Tässä jutussa esittelemme yleisimmät kytkennät ja niiden eroavaisuudet.
 

kaukolämpö kytkennät peruskytkentä välisyöttö väliotto kytkentä
 

Peruskytkentä

Peruskytkentää käytetään yleisesti sekä uudisrakennuksissa että olemassa olevissa kerrostalokohteissa, joissa lämmitystehontarve on yli 30 kW ja käyttövesiteho yli 120 kW. Peruskytkennässä kaukolämpöverkosta tuleva kuuma kaukolämpövesi johdetaan suoraan sekä lämmityksen että käyttöveden lämmönsiirtimille. Lämmönsiirtimiltä palaava vesi johdetaan suoraan kaukolämmön paluuverkkoon.

 

högforsgst kaukolämpö peruskytkentä

Peruskytkennässä kaukolämpövesi pumpataan lämmönsiirtimeltä suoraan paluuverkkoon


Pientaloissa, joissa lämmitystehontarve on alle 30 kW ja käyttövesiteho alle 120 kW, käytetään pientalokytkentää, jonka perusperiaatteet ovat pitkälti samat, kuin peruskytkennällä.

 

Välisyöttökytkentä – tehokkaampi versio peruskytkennästä

Välisyöttökytkentä on peruskytkentää energiatehokkaampi kytkentämalli, jossa lämmityssiirtimeltä palaava yli 45 asteinen vesi hyödynnetään vielä käyttöveden esilämmityksessä. Lämmityssiirtimen vedestä saadaan siis enemmän energiaa käyttöön, mikä parantaa kaukolämmön jäähtymää. Jäähtymällä tarkoitetaan kaukolämmön tulo- ja paluuveden lämpötilaeroa.
 

högforsgst kaukolämpö väliottokytkentä
Välisyöttö hyödyntää energian peruskytkentää tehokkaammin käyttämällä lämmityspiiriltä palaavaa vettä käyttöveden esilämmityksessä


Väliottokytkentä – parantaa jäähtymää merkittävästi

HögforsGST:n kehittämä väliottokytkentä on ikään kuin paranneltu versio välisyöttökytkennästä. Väliottokytkennän idea on hyödyntää kaukolämpöveden energia mahdollisimman tehokkaasti erityisesti silloin, kun lämmityksen tarve on pieni.

 

väliotto kytkentä kaukolämpö högforsgst 4GDH

 

Väliottokytkennän vaiheet

  1. Lämmönjakokeskukselle tuleva kaukolämpövesi johdetaan käyttöveden lämmönsiirtimelle
     
  2. Sen sijaan, että käyttövesisiirtimellä palaava vesi palautettaisiin lämpimänä kaukolämpöverkkoon, se johdetaan lämmityspiirin lämmönsiirtimelle. Lämmitystarpeen ollessa vähäinen esimerkiksi lämmityskauden alku- ja loppupäässä, käyttövesisiirtimeltä palaavan veden lämpötila riittää myös lämmityspiirille.
     
  3. Lämmityspiiriltä palaava vesi ajetaan vielä kerran käyttövesisiirtimen kautta, jolloin se esilämmittää käyttövettä vielä kerran.
     
  4. Käyttövesisiirtimen kautta pumpattu vesi palautetaan kaukolämpöverkkoon huomattavasti viileämpänä, kuin perus- ja välisyöttökytkennöissä.

högforsgst väliotto kaukolämpö kytkentä
Väliotto parantaa kaukolämmön jäähtymää jopa 15 astetta

Ulkolämpötilan kylmetessä tai käyttöveden kulutuksen kasvaessa väliottokytkennällä varustettu älykäs FiksuGST-lämmönjakokeskus tunnistaa kasvaneen energiantarpeen ja syöttää kuumaa kaukolämpövettä suoraan lämmityssiirtimelle. Energiatehokkuuden lisäksi myös toimintavarmuus on taattu!

Miksi taloyhtiön kannattaa hankkia väliottokytkennällä varustettu lämmönjakokeskus?

Väliottokytkennän hyödyt palautuvat asiakkaille kaukolämmön hinnoittelussa, sillä tehokkaamman energiantuotannon ansiosta kaukolämmön hinnat voivat laskea. Useat energialaitokset ovat ottamassa tai jo ottaneet käyttöön hinnoittelumalleja, jossa asiakas palkitaan hyvästä jäähtymästä hinnanalennuksen muodossa. Toisin sanoen: mitä parempi jäähtymä, sitä pienempi energialasku.

Lue lisää uudesta väliottokytkennästä täältä