Energirenovering i flerbostadshus

Belönat examensarbete om tre olika energisystem

Intressant resultat i examensarbete om energirenovering

Många av landets äldre flerbostadshus kan energirenoveras med goda resultat. Bland annat har den frånluft som ventileras ut ett högt energiinnehåll som kan tas tillvara med en enkel installation. Det visar två studenter på Linnéuniversitetet i Växjö i ett examensarbete som jämför tre olika energisystem, varav ett är Hybridvärme från HögforsGST.

Läs mer Examensarbetet