högforsgst district heating
Nyheter

Nyheter

17.11.2020

HögforsGST Oy, som tillverkar intelligenta värmelösningar och system, har gjort en investering i Bithouse, ett hårdvaru- och mjukvaruutvecklingsföretag baserat i Tammerfors. Investeringen är en naturlig fortsättning på samarbetet mellan HögforsGSTs programvaruutvecklingsteam och Bithouse Oy, som bland annat har fokuserat på utvecklingen av HögforsGSTs Fiksu smarta styrsystem.

2.10.2020
HögforsGST har utvecklat en ny anslutning för fjärrvärmecentraler, den skiljer sig från andra vanliga kopplingsprinciper. MCC-anslutningen förbättrar Delta T, vilket innebär att den nya fjärrvärmecentralen är betydligt mer energieffektiv än de befintliga. Antti Hartman, VD för HögforsGST, berättar mer detaljerat om den nya fjärrvärmeinnovationen.
1.10.2020

Fjärrvärmens utveckling – en historisk återblick

Idag har fjärrvärmen gjort ett segertåg över världen. Miljöhänsyn och en ökad urbanisering är några av drivkrafterna bakom den utvecklingen. Under årens lopp har fjärrvärmen effektiviserats, men grundprincipen är densamma: Värmen produceras i en centralt belägen anläggning och distribueras via ett ledningsnät till ett stort antal användare.

1.10.2020

Ca Fastigheter väljer Hybridvärme

Under hösten startar en stor renovering av Kv. Citrinen Bärnstenen på Nydala området i Växjö.

Det är 96 lägenheter som skall renoveras med stambyte för vatten och avlopp, även fasader och fönster skall bytas. När detta görs passar men på att även installera Hybridvärme med frånluftsåtervinning.

VS-entreprenör är Sandbäckens rör i Växjö och detta blir deras första Hybrid projekt.

1.10.2020
Byggprojektet av den nya anläggningen, startade i april 2019 och är nu färdig. HögforsGSTs produktionsanläggning i Leppävirta utökar sin yta med över 3000 kvadratmeter, vilket möjliggör ökad produktion och ökade investeringar i energieffektivitetsteknik.
1.10.2020

Den nya tekniken bygger på återanvändning av den varma frånluft som annars ventileras ut ur fastigheten. Nu blir denna luft en resurs som ger drastiska energibesparingar.

Läs mer om Hybridvärme

1.10.2020

Nästan all svensk fjärrvärme är numera fossilfri. Idag riktar vi in oss på att effektivisera alla funktioner i fjärrvärmenätet, ett arbete som redan har gett spektakulära resultat.

Läs mer om 4GDH

1.10.2020

HögforsGST kan genomföra stora och komplexa projekt och vi kan ta ansvar för samtliga länkar i värmekedjan. Grundlig planering och kompetent projektledning sparar tid, pengar och bekymmer.

Läs mer

Blogg