högforsgst district heating
News

Nyheter

3.10.2023
HögforsGST fortsätter sin starka tillväxtresa genom att förvärva en avgränsad verksamhet kopplad till fjärrvärmecentraler av SWEP International AB. Förvärvet omfattar även ett dedikerat team av experter i Göteborg som kommer att fortsätta serva Göteborg Energi och marknaden för undercentraler i Sverige och Norge under HögforsGST:s flagga.
19.9.2023
Energi- och Miljötekniska Föreningen gav i år ett av sina stipendiepriser till det examensarbete som jämför tre energisystem för flerbostadshus.
19.9.2023
Vår intelligenta fjärrvärmecentral Fiksu GST-MCC har flera fördelar. Bland annat sänker den fjärrvärmereturen med upp till 10-15 grader.
29.3.2022

Med ett resurstillskott från Intera kan HögforsGST möta den ökade efterfrågan på effektiva kyl- och värmelösningar som de stora omvälvningarna på energimarknaden har medfört.

28.10.2021

Hybridvärme gör det möjligt för många flerbostadshus att sänka energiförbrukningen rejält. Utvärderingar av de drygt 160 installationer vi har gjort hittills visar att energibesparingen ofta blir 40 procent eller mer. Investeringen i Hybridvärme betalar sig på 7–10 år. Under systemets återstående livslängd på cirka 25 år är de kraftigt minskade uppvärmningskostnaderna en ren nettobesparing!

 

19.3.2021
Energimyndigheten har gjort en analys som visar hur man inom Stockholm Exergis fjärrvärmenät skulle kunna uppnå avsevärda energibesparingar genom att sänka returtemperaturen med 5 grader. Vi redovisar nyckeltalen och presenterar en ny kopplingsprincip som utvecklats av Högfors GST. Genom att öka energiuttaget ur den fjärrvärme som används till varmvattencirkulationen sänks fjärrvärmens returtemperatur – med stora energibesparingar som följd.
25.2.2021
Lindbäcks Bygg AB är ett av landets större byggföretag. Tillsammans med ledande forskare har man utvecklat ett byggsystem baserat på trä från de norrländska skogarna. Varje vecka levererar företaget cirka 2 000 kvadratmeter nyckelfärdig bostadsyta i industriellt producerade moduler som sedan lyfts i position på byggplatsen. Ett aktuellt projekt är Esplanaden i Spånga – ett höghus i trä där planering och installation av värme och ventilation har kunnat effektiviseras avsevärt genom en helhetslösning från HögforsGST.
5.12.2020
HögforsGST har utvecklat en ny anslutning för fjärrvärmecentraler, den skiljer sig från andra vanliga kopplingsprinciper. MCC-anslutningen förbättrar Delta T, vilket innebär att den nya fjärrvärmecentralen är betydligt mer energieffektiv än de befintliga. Antti Hartman, VD för HögforsGST, berättar mer detaljerat om den nya fjärrvärmeinnovationen.
2.12.2020

Det globala konsultbolaget AFRY har gjort en detaljerad utvärdering av HögforsGST:s nya inkopplingsprincip med mellankylanslutning (GST MCC). I princip innebär GST MCC att  energin i VVC returen utnyttjas för uppvärmning av fastigheten. Därmed kan den primära returtemperaturen sänkas.

 

17.11.2020
HögforsGST Oy, som tillverkar intelligenta värmelösningar och system, har gjort en investering i Bithouse, ett hårdvaru- och mjukvaruutvecklingsföretag baserat i Tammerfors. Investeringen är en naturlig fortsättning på samarbetet mellan HögforsGSTs programvaruutvecklingsteam och Bithouse Oy, som bland annat har fokuserat på utvecklingen av HögforsGSTs Fiksu smarta styrsystem.

Blogg