Hybrid fjärrvärmecentral

Genom att använda en hybrid fjärrvärmecentral kan man enkelt koppla samman två olika energikällor utan att drabbas av olika systemfel som orsakar onödiga kostnader för fastighetsägaren. Dessutom kan energin utnyttjas till både värme och varmvatten.

Produktblad