Deflödesfilter

Bättre vattenkvalitet, effektivare värmeöverföring

Efter att ett radiatornät har varit ur bruk eller fyllts på, börjar en del av den gamla sedimenteringen röra på sig. Det finns en risk för att den samlar sig på kritiska komponenters ytor, t.ex. värmeöverförare eller radiatorventiler. Detta förorsakar problem i funktionen och försämrar värmeöverföringen. PartiVec-deflödesfiltret förbättrar systemets funktionalitet och förlänger dess livslängd avsevärt.

Partivec-deflödesfiltret och dess komponenter har en tre (3) års garanti.

Bekanta dig med vår produktbroschyr: