Fjärrkylcentraler

Med fjärrkylning avses distribution av vatten som kylts ner i en produktionsanläggning via rörsystem till flera byggnader genom ventilationen. Fjärrkyla kan även utnyttjas för att kyla industriella processer eller tillverknings- och förvaringsutrymmen inom livsmedelsindustrin. Funktionsprincipen motsvarar närapa den för fjärrvärme. Skillnaden är den att vid fjärrkylning överförs kundens överloppsvärme till energibolagets fjärrkylvatten.

Fördelar med fjärrkyla är bland annat:

  • Energieffektivitet
  • Miljövänlighet
  • Tillförlitlighet
  • Lönsamhet
  • Användarvänlighet

HögforsGST erbjuder slutanvändare av fjärrkyla skräddarsydda lösningar för värmeöverföring med samma yrkesskicklighet och kvalitet som inom fjärrvärme. I vara produkter använder vi komponenter av endast de tillförlitligaste tillverkarna. HögforsGST har stark kompetens inom kylsystem bade i Finland och utomlands. Detta garanterar att vara produkter och tjänster är av hög kvalitet.

Läs mer: www.energia.fi