Industriaggregat

HögforsGST erbjuder även industriaggregat för krävande kyl- och värmetillämpningar inom industri. HögforsGST har levererat aggregat bade till Finland och utomlands enligt kraven för varje objekt.

Vi tillverkar pump-, värme-, och kylaggregat skräddarsydda enligt kundbehovet. Vara kunder kommer fran energi- och processindustrin.

Fördelarna med ett fabrikstillverkat aggregat jämfört med en enhet som byggs pa platsen är bland annat:

  • Ett fabrikstillverkat aggregat har bättre kvalitet, är mindre och mer palitligt, eftersom det har planerats och tillverkats i en fabrik vars alla funktioner har byggts för att stöda tillverkning av detta slag. Dessutom görs planeringen som en helhet vilket möjliggör en minimering av aggregatets storlek utan att glömma kraven pa användbarhet.
  • De totala kostnaderna för aggregatet är lägre tack vare betydligt lägre monteringskostnader.
  • Leveranstiden samt monterings- och ibruktagningstiden är mycket kort, eftersom aggregatet levereras kopplingsfärdigt och testat som en helhet.