GST värmecentraler för stora fastigheter

GST-värmecentral är det rätta valet vid anslutning av en fastighet till ett fjärrvärmesystem. GST-värmecentralerna passar för såväl nybyggen som renoveringsobjekt.

Produktens höga kvalitet garanteras av högklassigt fjärrvärmekunnande, fungerande planering och monterbarhet samt finsk design. Värmeväxlarna är hårdlödda skivvärmeväxlare med värmeöverföringsytor av syrafast stål. GST är tillförlitlig samt effektiv i förhållande till sin storlek.

GST-värmecentralerna är lätta och kompakta till sin konstruktion. Värmecentralerna tillverkas av standardkomponenter, vilket medger kort leveranstid. Andra fördelar är enkel transport, monterbarhet och service.