MIX-blandkretsar, som kan monteras i golvet eller i väggen, används för både uppvärmning och nedkylning

Mix-blandkretsen är tekniskt sett av mycket hög kvalitet, energieffektiv, lättanvändbar samt en till sitt utseende distinkt produkt i en klass för sig vad gäller monteringsbarhet. Mix blandkretsen levereras som en komplett, inkapslad och isolerad helhet. Monteringen lyckas utan problem med monteringstillbehören som följer med paketet.

Inget mer byggande på plats! Projekthanteringen blir lättare och den inhemska tillverkaren garanterar kvaliteten.

Tva ars garanti och kort leveranstid

MIX-blandkretsar och deras komponenter har en två (2) års garanti. Förutom det att garantin på vår produkt klarar av alla jämförelser, får du din MIX-blandkrets levererad till dig snabbt! Att kunna garantera en kort leveranstid är en viktig del av vår verksamhet.