UNIS värmecentraler för små fastigheter

GST-produktfamiljen är det rätta valet vid anslutning av villor till fjärrvärmesystem. I Unis-produktfamiljen finner du de rätta lösningarna för både nybyggen och saneringsobjekt, för radiator-, golvvärme- och luftvärmesystem.

Unis är en inhemsk värmecentralfamilj som kännetecknas av lång och ingående erfarenhet av fjärrvärme, fungerande planering och installerbarhet samt finsk formgivning. Unis-värmecentralerna är kompakta, lätta och mycket eleganta till utseendet. Vid planeringen och förverkligandet har man fäst speciell uppmärksamhet vid centralens tydlighet, monterbarhet och lättanvändlighet. Det ursprungliga Unis är värmecentralen för villor, där frekvensomvandlarpump med A-energimärkning och Syrafast Rostfritt stål -ledningar ingår som standardutrustning Resultatet är en tillförlitlig helhet av hög kvalitet som snabbt kan bli din.

Unis-centralerna introduceras på marknaden av välkända fjärrvärmeexperter.