Värmeöverförare

Värmeöverförare är en komponent som används vid överföring av värmeenergi fran en vätska till en annan. Vi säljer bade hardlödda värmeöverförare och sadana som kan öppnas. De hardlödda värmeöverförarna innehaller värmeskivor som har lötts ihop. Överförarna som kan öppnas gar att öppna för rengöring och för att byta värmeskivor och tätningar.

HögforsGST erbjuder värmeöverförare av hög kvalitet som dimensioneras av experter inom värmebranschen. Pa det sättet säkras optimal värmeöverföring och energieffektivitet. Det stora urvalet av värmeöverförare garanterar att vi kan leverera lösningar för bade industrins och den privata sektorns behov. Företagets starka kompetens inom värmesystem garanterar att vara produkter och tjänster är av hög kvalitet.