Baltic Pearl

Baltic Pearl är en ny stadsdel med ungefär 35 000 invånare nära S:t Petersburg i Ryssland. Kinesiska Shanghai Industrial Investment Company (SIIC) är investerare för projektet som innehåller bostadsområden, offentliga byggnader och affärscentrum.

Baltic Pearl är ett område på två kvadratkilometer västerut från S:t Petersburg och det är den genom alla tider största utländska fastighetsinvesteringen i Ryssland.

År 2009 levererade vi värmecentraler till bostadshusen i underprojekt 38-1. Värmecentralerna tog hand om värmedistributionen för fastigheternas tappvatten, elementnät, ventilationsnät och snösmältning.