HybridHEAT ger betydande besparingar på årsnivå

HögforsGST HybridHEAT Torisevankallio Tampere

Bostadsaktiebolaget Torisevankallio använder Högfors GST:s HybridHEAT-system med vilket värmen i frånluften kan samlas in och återcirkulera på nytt. Tack vare att värmen kan tas tillvara har förbrukningen av fjärrvärme minskat avsevärt så att man kan tala om besparingar i uppvärmningskostnader på ca 5 000 euro på årsnivå.

Bostadsaktiebolaget Torisevankallio ligger i Hervanta i Tammerfors. Det traditionella prefabricerade våningshuset stod färdigt i slutet av 1970-talet. För tillfället har huset sammanlagt cirka 80 invånare.

– En del av invånarna har bott här sedan huset blev färdigt. Givetvis har det förekommit en viss naturlig omsättning men största delen av invånarna har bott här mycket länge, säger Mika Martikainen som är ordförande för bostadsbolagets styrelse.

Mika Martikainen

Värmeenergin i frånluften återanvänds

Husbolagets omfattande VVSE-sanering blev färdig våren 2018. I saneringen förnyades långtgående hela hustekniken. Uppvärmningen i husbolaget sker med fjärrvärme.

– Högfors GST: s uppgift var att tillvarata värmen och förnya tekniken i värmedistributionsrummet i sin helhet, sammanfattar Martikainen.

– Av dem köpte vi HybridHEAT-systemet med vars hjälp vi använder värmepumpsteknik och värmen i frånluften. Värmeenergin tas tillvara och återanvänds via värmepumparna för uppvärmning av hushållsvattnet och lägenhetsytan. På så vis sparar vi fjärrvärme, berättar Martikainen.

Fjärrhanteringen lyckas med tjänsten Fiksu

HybridHEAT-systemet och tillvaratagandet av värmen kan hanteras på distans med hjälp av Högfors GST:s tjänst Fiksu. Fjärrhanteringssystemet som fungerar över nätet gör det möjligt att följa upp hur komponenterna fungerar utan att man behöver gå till värmedistributionsrummet för att kontrollera situationen.

HögforsGST Fiksu ohjausjärjestelmä

– Uppföljningen möjliggjordes av en omfattande sensorövervakning. Via tjänsten Fiksu kan vi skriva ut till exempel olika konsumtionsrapporter. Enligt en av dessa avkastnings- och konsumtionsrapporter ligger husbolagets årliga besparingar tack vare systemet på cirka 5 000 euro, säger Martikainen.

– HybridHEAT-systemet fungerar tämligen okomplicerat. Det är enkelt att installera och ger klart och tydligt ekonomiska besparingar. Jag vill gärna rekommendera systemet även för andra husbolag, konstaterar Martikainen.