Case: Rundradion (Yle)

Rundradion har anslutit många av sina fastigheter i Böle till Helsingfors energis (Helen) fjärrkylnät. Vi har levererat flera fjärrkylcentraler till fastigheterna. Det finns gott om byggnadsutrymme att kyla ner och Rundradion har genomfört detta med hjälp av progressiv fjärrkylning.

Rundradion fick hedersomnämnandet Årets Kauko år 2011. Årets Kauko är en person eller sammanslutning som i sin verksamhet främjar användningen av ekoeffektiv fjärrvärme och fjärrkylning.

Valet av Rundradion som Årets Kauko bygger på energieffektiv användning av bolagets fastigheter och de progressiva hustekniska organiseringar som togs i bruk när verksamheten utvidgades.

HögforsGST utförde dessa storleksmässigt ansenliga fjärrkylscentraler som fabriksfärdiga testade helheter. I utförandet strävade man efter att minimera mängden installeringsarbete och framför allt behovet av svetsning på installationsplatsen så att den normala verksamheten i byggnaden kunde fortgå med så få störningar som möjligt.

Yle Högforssin Asiakkaana

Kaukokylmäkeskus Högfors