Turun ylioppilaskylä on energiapositiivinen asuinalue

Euroopan komission rahoittaman RESPONSE-hankkeen avulla toteutetaan Suomen ja EU:n tavoitteita hiilineutraaliudesta. HögforsGST on osa hankkeen kansainvälistä konsortiota, johon kuuluu yhteensä 53 kumppania. HögforsGST:n rooli hankkeessa keskittyy Turun ylioppilaskylän energiaratkaisujen tehostamiseen ja innovointiin. Käytännössä tavoitteena on luoda energiapositiivinen asuinalue, jossa pilotoidaan tulevaisuuden energiaratkaisuja, kuten faasimuutosvaraajia, älykästä ohjausjärjestelmää ja tehokasta lämpöpumpputeknologiaa osana alueen energiajärjestelmää.

Lue RESPONSE-hankkeesta lisää täällä
 

Tyyssija on Turun ylioppilaskylän keskipiste

HögforsGST:n toimitusjohtaja Antti Hartmanin mukaan yritys osallistuu energiapositiivisen asuinalueen toteutukseen innoissaan ja kovalla motivaatiolla.

– Energiapositiivisuuden peruslähtökohta on, että alue tuottaa enemmän energiaa, kuin se kuluttaa. Kehittämämme älykkäät lämmitys- ja jäähdytysratkaisut ovat paljon vartijana, kun energiavirtoja pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Pääsemme näyttämään osaamistamme poikkeuksellisen vaativassa toteutuksessa, joten olemme panostaneet tähän hankkeeseen paljon, Hartman kertoo.

Hankkeessa on mukana lukuisia kansainvälisen huipputason energia-alan toimijoita. HögforsGST:n lisäksi hankkeessa on mukana mm. Turku Energian, Oilonin ja Turun yliopiston kaltaisia suomalaisia edelläkävijäyrityksiä ja -organisaatioita.

Neljännen sukupolven kaukolämpö on myös jakamistaloutta

HögforsGST on suunnitellut ja toteuttanut RESPONSE-hankkeen puitteissa älykkään ja energiatehokkaan lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän. HögforsGST:n liiketoimintajohtaja Juha Virkin mukaan järjestelmä hoitaa Turun ylioppilaskylän lämmityksen ja jäähdytyksen uudella ja innovatiivisella tavalla, joka hyödyntää koko energiaverkkoa.

– Toteutimme käytännössä koko lämmöntuotanto- ja -jakojärjestelmän. Kyseessä on HybridHEAT-konseptimme mukainen älykäs järjestelmä, jonka energialähteinä toimii kaukolämpö, poistoilman lämmön talteenotto ja kaukokylmäverkon ylijäämälämpö. Koko järjestelmän ytimessä on Fiksu-ohjausjärjestelmä. Tavoitteena on, että alueella tuotettu ylijäämälämpö voidaan siirtää Turku Energian kaukolämpöverkkoon ja hyödyntää sitä kautta turkulaiskotien lämmityksessä, Virkki kertoo.

HögforsGST on kokenut hybridilämmitysjärjestelmien toteuttaja, mutta Turun hankkeen kokoluokka on poikkeuksellisen suuri. Järjestelmän vuosituotto mitataan tuhansissa megawattitunneissa, joten kyseessä on lähestulkoon teollisen kokoluokan lämmitysjärjestelmä. Mittavan kokoisessa hankkeessa pilotoidaan myös tapoja integroida eri toimijoiden järjestelmiä toimivaksi kokonaisuudeksi. Antti Hartmankertoo, että datan käsittely on tärkeässä roolissa tulevaisuuden energiajärjestelmissä. RESPONSE tarjoaakin oivan alustan toimijoiden väliselle yhteistyölle.

– Turun RESPONSE-hankkeessa otetaan tärkeitä ensiaskeleita tulevaisuuden älykkään kaukolämpöjärjestelmän rakentamisessa. Saamme tärkeää kokemusta yhteistyöstä eri toimijoiden ja järjestelmien välillä, ja RESPONSE on meille hieno mahdollisuus kehittää HybridHEATia ja Fiksu-ohjausjärjestelmää paremmin skaalautuvaksi ja yhteensopivaksi eri järjestelmien kanssa, Hartman iloitsee.

Juha Virkki haluaa vielä nostaa esiin kaukoenergiaverkkojen roolin kaupunkien energiatehokkuuden parantamisessa ja hukkaenergian hyödyntämisessä, johon kaukoenergiajärjestelmät sopivat mainiosti.

– Kaukoenergiaverkot ovat verraton jakamistalouden alusta, josta myös Turun Tyyssija on malliesimerkki. Yhden talon tuottama hukkalämpö voidaan siirtää kaukoenergiaverkkoja pitkin toisten kiinteistöjen käyttöön, jolloin primäärienergian tarve vähenee. Tämän kaltaiselle kehitykselle on tulevaisuudessa entistä suurempi tarve, joten myös energiateollisuuden toimijoiden rooli kaukoenergiaverkkojen ylläpitäjinä ja kehittäjinä on tärkeä, Virkki muistuttaa.

Vastuullista varojen käyttöä ilmaston ja asuinympäristöjen hyväksi

Toimitusjohtaja Hartmanin mielestä osallistuminen RESPONSE:n kaltaiseen hankkeeseen maksaa itsensä takaisin sekä hankkeeseen osallistuville yrityksille että yhteiskunnalle teknologisen edistyksen, parempien energiajärjestelmien ja pienentyneiden päästöjen muodossa.

– RESPONSE on ollut HögforsGST:n näkökulmasta pelkästään positiivinen kokemus. Tavoitteenamme on, että saamme hankkeessa saadut opit levitettyä mahdollisimman tehokkaasti markkinoille. Tekninen ja kaupallinen kilpailukykymme kasvaa varmasti hankkeen myötä. Energiahankkeisiin investointi on hyödyllistä myös yhteiskunnalle: energiantuotantoa saadaan tehostettua ja päästöjä vähennettyä uuden teknologian myötä. Yhteisten varojen käyttö on ollut tarkoin valvottua ja tehokasta, mikä on mielestäni pelkästään hyvä asia, Hartman pohtii.

RESPONSE-hanke ei ole vain yksittäinen yritys innovoida energiajärjestelmiä uuteen uskoon, vaan samankaltaisia hankkeita on ollut käynnissä ympäri maailmaa jo vuosien ajan. Hartmanin mukaan energia-ala on nyt murroksessa.

– Muiden muassa ilmastonmuutoksen tuoma paine ja teknologiset edistysaskeleet toimivat tämänkaltaisen kehityksen kiihdyttäjinä. Maailmalla on alati kasvava tarve tehokkaammille ja puhtaammille energiajärjestelmille, ja juuri sitä tarvetta RESPONSE-hanke pyrkii täyttämään, Hartman kertoo.

Turun ylioppilaskylä on luonteeltaan kuin tulevaisuuden pienoiskaupunki, jossa energiayhtiö tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, ja jossa asiakas toimii myös energian tuottajana. Hajautettu energiantuotanto, joka käyttää muun muassa hukkalämpöjä energialähteenään, tulee Hartmanin mukaan yleistymään tulevaisuudessa. Neljännen sukupolven lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen pikainen kehittäminen on elintärkeää myös ilmaston kannalta.

– On mahtavaa olla mukana uraauurtavassa hankkeessa, jossa pilotoidaan monimutkaisia kokonaisuuksia ja kehitetään konkreettista teknologiaa parempaa tulevaisuutta varten. Teknologiaa, joka oikeasti ratkoo ilmastohaasteita, Hartman päättää.

Tutustu Tyyssijan lämmitysjärjestelmään tarkemmin 3D-skannauksen avulla!

Lue lisää hybridiratkaisuistamme!

Ota yhteyttä

Antti Hartman

Toimitusjohtaja

+358 400 738 325
antti.hartman@hogforsgst.com

Digikuvanro 140312YEp001 valokuvaus 2011-10-26 valokuvaaja: Eweis, Yehia digiluokitus: digioriginaali sisältökuvaus: Ateneumin julkisivu, kuvattu 12.3.2014 Tove Jansson -näyttelyn avajaisia edeltävänä päivänä; Ateneum-rakennus, arkkitehtuuri digitointilaite: Canon EOS 5 D Mark III kuvankäsittelyohjelmisto: Photoshop CS5 rakennus, arkkitehtuuri, ateneum, fasadi, julkisivu, banderolli

Juha Virkki

Liiketoimintajohtaja / Engineering Services

+358 505505266
juha.virkki@hogforsgst.com