Energy used wisely

Vi har utvecklat värmesystem och hybridlösningar i över 20 år. I en värld med snabbt föränderliga behov av smartare energianvändning, är vi den partner du kan lita på. Vårt mål är att erbjuda våra kunder kloka och anpassningsbara system för att använda energi så smart som möjligt – både för vår miljö och din budget. 

Energilösningar

Vi konstruerar och tillverkar våra egna fjärrvärme och kylcentraler, hybridvärmecentraler, styrsystem och industriella energilösningar  i vår fabrik i Finland. Det gör vi för att kunna säkerställa att våra lösningar uppfyller våra högt ställda krav.

Hybridvärme är en klok och modern uppvärmningslösning för fastigheter. Den kan installeras i olika typer av fastigheter, från radhus till stora industrikomplex. Det unika med hybridvärme är att en hybridfjärrvärmecentral utnyttjar flera olika värmekällor och kombinerar deras bästa egenskaper i ett system.  Denna kombination av egenskaper skapar tydliga kostnadsbesparingar över tid.

Konstruktörer/ konsulter

När du konstruerar energi- och värmelösningar enligt specifikationerna från din kund har vi samlat material som du kan nyttja. Oavsett om du behöver hybridvärme, fjärrvärme, geoenergi eller fjärrkyla ser vi till att du får den bästa informationen som vi kan erbjuda, så din projektplanering blir så smidig och framgångsrik som möjligt. 

Fastighetsägare/ förvaltare

Med vår hjälp kan du få alternativ som både använder energi på ett klokt sätt och ökar fastighetens värde.  Vi vill hjälpa dig att göra kloka val som du kan presentera för ditt bostadsbolag. Låt oss visa varför hybridvärme är ett klokt val för din fastighet när det gäller investering och värde. 

Entreprenörer

Vi vill göra ditt jobb så enkelt som möjligt både på plats och i dina möten med kunden. Låt oss hjälpa dig att hålla dina kunder nöjda genom att se till att allt går smidigt på plats och att projekten slutförs enligt plan. 

Energibolag

Vi på HögforsGST har lång erfarenhet av att arbeta med energibolag. Vi satsar stort på produktutveckling och har under de senaste åren presenterat flera lösningar för fjärde generationens fjärrvärme (4GDH).