Privacy policy

HögforsGST är specialister inom tillverkning, försäljning och marknadsföring av högkvalitativa värmesystem – en verksamhet som kräver hantering av personuppgifter. HögforsGST följer de riktlinjer som fastställs i GDPR (Dataskyddsförordningen) samt i EU:s förordning om dataskydd (EU 2016/679). Vi respekterar också enskilda personers integritet och deras oinskränkta rätt till sina egna persondata.
 

Cookies

Denna sida använder cookies för ändamål knutna till sidans navigering samt till analys och marknadsföring. För att få information om sidans användning, utnyttjar vi funktioner som Google Analytics för att samla information om t ex antalet besökare och kartlägga de populäraste delarna av innehållet. Lär dig mer om Goggles cookies under: Google’s cookie policy. Information via cookies hjälper oss att förbättra vår webbsidas funktionalitet. Förutom cookies från Google innehåller vår webbsida cookies från sociala media, som t ex Facebook. Dessa cookies samlar in information om t ex användarens intressen. På så sätt blir det möjligt för oss att rikta vår kommunikation till mottagare som är intresserade av vårt innehåll. Du hittar mer information om Facebooks cookie-policy på: information about Facebook´s cookies.

Förhindra användning av cookies på webbläsaren

För att blockera cookies, behöver du ändra inställning på din webbläsare. Information om hur du hanterar cookies på din webbläsare finner du på: http://aboutcookies.org/. Om du blockerar användningen av cookies i din webbläsare, kommer du inte att kunna spåras då du besöker sidan. Observera dock, att du genom att blockera cookies också kan förlora tillgången till andra funktioner på webbsidan.