Start sidan | Grunddata

Grunddata

Grunddata/värden har stor betydelse för ett energisparande projekt, värdena är baserade på era mätningar och beräkningar. Baserat på dessa data har vi möjlighet att erbjuda våra kunder och partners tillförlitliga beräkningar och dimensioneringar. Systemet är byggt på denna information för att klara besparingsmålen.

Vår service baserar sig på denna information, desto högre initiala data vi får, desto bättre och tillförlitliga tjänster, har vi möjlighet att erbjuda. Även egna interna processer är baserade på denna metodiskadata.

Om beräkningen görs genom att använda uppskattningar eller antaganden, finns det en stor risk att de faktiska besparingarna kommer att vara betydligt mindre. Om beräkningarna baseras på uppskattningar eller ofullständig information leder detta ofta till alltför generöst dimensionerade system, och därmed blir det såklart en dyrare anläggning.

Grunddata formuläret ger en anvisning och en riktning och fungerar som en bra påminnelse om vad som vi behöver ta hänsyn till energisparprojekt.

För att göra det möjligt för oss att betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt, hoppas vi att vi kan få formuläret fylls i så noggrant som möjligt.

Inkludera så mycket information som är möjligt. T.ex. rördimensioner, kretsschema, Elschema, gärna bilder ju mer information som skickas in ju lättare blir det att dimensionera.

  • Bilder på befintlig värmecentral
  • Kopplingsschema- kretsschema
  • Översikts och konstruktions ritningar
  • Bilder/ritningar: Taket, vind, källare och fasad
  • Teknisk specifikation av de befintliga frånluftsaggregaten
  • Energirapport/förbrukning från energibolag

Exempel på besparings skillnader mellan uppskattade och uppmätta luftflöden

  • Frånluftsaggregat, uppskattat luftflöde 2200 l/s = besparing 94 000:- / år.
  • Frånluftsaggregat, uppmätt luftflöde 1800 l/s = besparing 81000:- / år.
  • Skillnaden blir 13000:- / år x 20 år = Totalt 260 000 :-.

Grunddata formulär

Antalet byggnader som är anslutna till samma fjärrvärmecentral, Det vill säga om fastigheten innehåller två byggnader, med ett gemensamt teknikrum så det är nummer 2.

Om det finns fyra byggnader i fastigheten, men uppdelat i två värmesystem, två separata värmeväxlare, rekommenderar vi att du fyller i två separata grunddataformulär.