Start sidan | Hybridvärme

Hybridvärme

Vår HybridHEAT är ett framtidssäkert modulärt värmesystem som gör det möjligt att integrera olika värmekällor i en funktionell enhet. Vi har utformat hybridvärme främst för uppvärmningsbehovet i radhus, flerfamiljshus och stora fastigheter som kontors- och kommersiella byggnader.

Kärnan i hybridvärme-systemet är ett värmedistributionssystem som kan skräddarsys för att möta olika behov. Systemet ansluter sömlöst olika förnybara värmekällor, såsom bergvärme värme, värmepumpar eller värmeåtervinning, till fjärrvärme. På så sätt kan energikostnaderna upp till halveras och utsläppen minskas avsevärt. Återbetalningstiden för HybridHEAT-investeringen är bara några år.

Hybridvärme passar många typer av fastigheter

Det fina med hybridvärme är att den kan användas med stor effekt i olika typer av fastigheter. De lämpar sig för:

  • radhus
  • flerfamiljshus  
  • offentliga byggnader 
  • bostadsområden
  • kommersiella byggnader 
  • industriella komplex 

Låt oss bara veta vilken typ av fastighet det är som du behöver en energilösning för, så kan vi ta itu med det, skapa ett förslag och erbjuda dig rätt typ av lösning!

HybridHEAT – Ett system fullt av fördelar

Vi på HögforsGST är experter på värmesystem. Med oss går projekten smidigt från design till implementering och du får en pålitlig värmelösning och omfattande teknisk support.

Hybridvärme är den senaste innovationen i vårt produktsortiment. Dess styrkor är de genererade besparingarna, den långa livslängden och den smidiga leveransen. Systemet är också miljövänligt eftersom det avsevärt minskar koldioxidutsläppen och gör det möjligt för byggnaden att använda förnybar energi för uppvärmning.

Varje system levereras med en möjlighet att senare ansluta ytterligare värmekällor till systemet. Allt detta minskar energiförbrukningen under uppvärmningssäsongen.

De mest populära hybridvärme kombinationerna

Fjärrvärme & Frånluftsåtervinning

Genom att integrera fjärrvärme med värmeåtervinningssystem för frånluft fångar vi upp och återanvänder spillvärme från byggnadens ventilationssystem, vilket optimerar energieffektiviteten och minskar uppvärmningskostnaderna. Vi garanterar systemets effektivitet med avancerade komponenter, t.ex. luftbehandlingsaggregatet, som vi konstruerar och tillverkar i vår fabrik.

Fjärrvärme & Bergvärme

Våra hybridsystem kombinerar på ett smidigt sätt fjärrvärmens tillförlitlighet med bergvärmens potential för förnybar energi och utnyttjar jordens naturliga värme för att komplettera byggnadens värmebehov. Med en hybridlösning får du det bästa av två världar från fjärrvärme och bergvärme, utan den stora initiala investering som är förknippad med bergvärmesystem.

Hybridvärme produkter

Hela systemet, inklusive alla komponenter och det kloka styrsystemet Fiksu, levereras av HögforsGST. Istället för flera komponentleverantörer och delat ansvar ser vi till att systemet fungerar som det ska. Med detta sagt omfattas hela systemet av vår omfattande garanti.

Varje HybridHEAT-system konstrueras, tillverkas och testas i vår fabrik i Leppävirta, Finland. Detta säkerställer att varje system uppfyller våra kvalitetsstandarder. Nedan hittar du mer information om de viktigaste komponenterna i vårt Hybridvärme-system: HybridREADY-fjärrvärmecentral, som fungerar som hjärtat i systemet, och värmeåtervinningsenheten.

HybridREADY Fjärrvärmecentral

Det är en toppmodern fjärrvärmecentral som är utformad för att möjliggöra fjärrvärmens sömlösa integration med framtida förnybara energikällor som bergvärme eller värmeåtervinning av frånluft.

HögforsGST Frånluftsåtervinningsaggregat

Vårt nydesignade värmeåtervinningsenhet är en av de viktigaste delarna i det moderna HybridHEAT-systemet. En effektiv värmeåtervinningsenhet gör det möjligt för fastighetsägare att uppnå betydande kostnadsbesparingar och utsläppsminskningar när spillvärme från frånluften återvinns för att värma upp fastigheten.

HögforsGST LTO air handling unit

Kom igång

För att utforska HögforsGST:s hybridvärme-lösningar kan du bläddra igenom materialet på vår webbplats och kontakta vårt säljteam! Vårt engagerade team kommer att samarbeta med dig för att utvärdera din byggnads värme- och kylbehov och rekommendera den perfekta lösningen för att uppfylla dina krav.