Strand hotel Borgholm

Ölands största konferensanläggning gör stor besparing med hybridvärme

Strand Hotell i Borgholm på Öland är öns största konferens- & nöjescentrum. Anläggningen omfattar 120 hotellrum, 9 konferenslokaler, relax-avdelning och en restaurang med plats för 500 gäster. Den rymmer också ett antal lägenheter för långtidsboende. Strands äldsta delar är från början av 50-talet och modernisering/utbyggnad har varit något av ett ständigt pågående projekt. Under 80-talet omvandlades anläggningen till ett kombinerat konferens- och nöjescentrum. Under våren 2019 genomförde HögforsGST installation av hybridvärme i anläggningen.

Goda förutsättningar

Henrik Risberg har svarat för HögforsGST:s lanseringen av hybridvärme på den svenska marknaden. Han hävdar att Strand har närmast optimala förutsättningar för energibesparing genom installation av hybridvärme.

– Mekanisk ventilation fanns på plats och delar av byggnaden är ju relativt gamla, det vill säga byggda på ett sätt som inte tar särskilt stor hänsyn till energiåtgången. Det handlar dessutom om rejäla volymer luft och vatten som skall värmas – och således också om stora möjliga besparingar.

Även sommartid förbrukas ansenliga mängder varmvatten, inte minst i hotellets pool. Under sommaren 2019 har den hållits tempererad med värme som återvunnits ur den frånluft som annars hade ventilerats ut till ingen nytta.

Snabb återbetalning

Thomas Petersson är platschef på Strand. För honom var det naturligt att prioritera energibesparing och kontakten med HögforsGST och hybridvärme öppnade nya perspektiv.

– Effekten av hybridvärme kan räknas hem relativt snabbt. Energibesparingen blir stor, och pengarna kan investeras i annat som förhöjer våra gästers komfort och upplevelse. Redan några månader efter driftsättningen av hybridvärmen ser vi mycket positiva indikationer. Samarbetet med HögforsGST har fungerat fantastiskt bra, både under planeringen, själva installationen och uppföljningen.

Leveransen från HögforsGST

  • 1 st HybridREADY fjärrvärmecentral
  • 1 st ConnectHYBRID Återvinningscentral
  • 2 st Buffert tankar 1000 liter
  • 2 st Värmepumpar 88 kW med superheater
  • 4 st FX återvinningsaggregat
  • Styrsytemet Fiksu
Strand Hotel Borgholm och Thomas Pettersson