Puijotornet är ett känt landmärke i Kuopio(Finland). Dagens torn är det genom tiderna tredje tornet på samma plats – det första tornet byggdes av trä i mitten av 1800-talet. 1906 stod det andra tornet, ett tegeltorn, färdigt, och dagens betong-torn öppnade för allmänheten 1963.

Puijotornet och den intilliggande ”Puijostugan”, Puijon Maja, har värmts upp med olja från början. 2019 tog Puijo Peak Oy över turismverksamheten i området och började genast utveckla turismen i Puijo naturskyddsområde i en mer hållbar riktning. Även stadens mål om koldioxidneutralitet talade för ett byte av uppvärmningssystem.

Kuopion Energia utredde renovering

Kuopion Energia är ett energibolag som ägs av Kuopio stad och tillhandahåller fjärrvärme och el för stadsborna. Kuopio stad bad Kuopion Energia att utreda olika alternativ för ett miljövänligare uppvärmningssystem på Puijo.

– Vi jämförde olika uppvärmningsalternativ, bland annat en vatten-luftvärmepump i industriell skala, men det skulle ha krävt omfattande byggarbeten i det skyddade området. Därför bestämde vi oss i samråd för att bygga fjärrvärme, berättar Petri Turtiainen, utvecklingschef för Kuopion Energia.

Att bygga fjärrvärme till Puijo backe var inte helt enkelt. Toppen av Puijo ligger 150 meter över sjön Kallavesi, så man blev tvungen att bygga en värmeväxlarstation nere vid korsningen. Därifrån går varmvattnet uppför backen mot toppen.

Hjälp av 3D-modell

Leverantören för utrustningen både nere i pumphuset och uppe i värmedistributionsrummen valdes efter ett anbudsförfarande, och den blev HögforsGST.

– I samband med lokalplaneringen skapade vi 3D-modeller av fjärrvärmecentralerna, och eftersom HögforsGST använder sig av samma teknologi fick vi smidigt rätt dimensionerade system, något som gjorde installationsarbetena enklare och snabbare, för alla rörgenomföringar var redan rätt dimensionerade, berättar Turtiainen.

3D-planering redan under anbudsförfarandet gav fördelar både när det gäller lokalanvändningen och schemat. Vi kunde planera utrymmeseffektiva värmedistributionscentraler, och å andra sidan kunde HögforsGST planera utrustningen utifrån de preliminära planerna. Det gjorde att installationsarbetena gick snabbt, för röranslutningarna satt där de skulle.

Projektet får full poäng

– Själva projektet genomfördes på tre och ett halvt år. Först byggdes rören på gårdsplanen och parkeringen, och därefter värmeväxlarstationen. Till slut grävdes rören ner i jorden, och hösten 2023 började det nya uppvärmningssystemet användas, minns Turtiainen.

– Jag kan ge HögforsGST full poäng för det här projektet. De levererar alltid garanterat god kvalitet, och de höll tiden fint. Nu kan vi leverera värme till Puijo och utvecklingen av det, nu och i framtiden, säger Turtiainen avslutningsvis.