Start sidan | Fjärrvärme

Fjärrvärme

Fjärde generationens fjärrvärme

Det framtida fjärrvärmesystemet kallas “fjärde generationens fjärrvärme” eller 4GDH. Vår nya generation fjärrvärme erbjuder flera förbättringar och möjligheter genom smarta styrsystem, förmåga att använda nya energikällor och tvåvägs fjärrvärme.

De viktigaste fjärrvärmeprojekten i framtiden kommer att koncentreras på återvinning och användning av spillvärme. En anläggning som genererar mycket spillvärme kommer att kunna använda överskottsvärmen för att värma upp fastigheten. Dessutom kan den säljas till fjärrvärmenätet för att användas för uppvärmning av grannhusen. Naturligtvis är samma teknik tillgänglig för bostadsfastigheter, som också kan återvinna värme och byta den i nätverket.

Nya innovationer för bättre uppvärmning

Vi har lång erfarenhet av att tillverka och sälja högkvalitativa fjärrvärmelösningar. Under denna tid har vi ständigt utvecklat vårt företag och våra produkter.

Vi har uppgraderat våra pålitliga, högkvalitativa Unis- och GST-fjärrvärmecentraler till nästa generation och introducerat nya, energieffektiva innovationer.

FiksuGST är en fjärde generationens fjärrvärmecentral, som är utrustad med ett intelligent Fiksu Control System. Det fjärrstyrda systemet möjliggör noggrann övervakning av hela värmesystemet och dess optimering.

FiksuGST:s systermodell, HybridREADY, erbjuder en möjlighet att uppgradera värmesystemet till ett hybridsystem senare. HybridREADY är också utrustad med ett smart styrsystem.

Att lägga till smarta funktioner i fjärrvärmeutrustning är bara ett sätt att förbättra fjärrvärmens effektivitet. Nya innovationer inom t.ex. värmeöverföringsteknik kan också öka effektiviteten och sänka uppvärmningskostnaderna och utsläppen.

Kontroll är allt

Hela systemet fungerar effektivt med ett intelligent styrsystem. Vårt mångsidiga Fiksu Control System erbjuder avancerad övervakning, IoT-applikationer och artificiell intelligens för att ge omfattande information om driften av fastighetens hela värmesystem.

Utnyttjandet av insamlade data gynnar hela fjärrvärmesystemet. Till exempel gör fastighetsspecifika data det möjligt för kraftverket att uppskatta förbrukningstoppar, vilket gör produktionen mer förutsägbar. En fjärde generationens fjärrvärmecentral är inte längre bara en värmecentral utan även en datacentral.

Enkelt uttryckt är 4GDH ett mer flexibelt, öppet och miljövänligt sätt att värma upp än sina föregångare.

Mid-Cooling Connection förbättrar effektiviteten

3-stegs Mid-Cooling Connection (MCC) är en banbrytande innovation som utvecklats av HögforsGST. Den nya anslutningen förbättrar fjärrvärmens effektivitet och Delta T genom att cirkulera det varma tilloppsvattnet först genom värmeväxlaren för tappvarmvatten, sedan genom värmekretsen och sedan genom värmeväxlaren för tappvarmvatten. Denna trestegsprocess säkerställer att energin i fjärrvärmenätet släpps ut i byggnaden så effektivt som möjligt

Hybridvärme ger flexibilitet

Utbudet av uppvärmningslösningar för enskilda fastigheter är mer flexibelt än någonsin. Med dagens teknik kan vi använda flera värmekällor vid sidan av fjärrvärme. Dessa kallas för hybridsystem.

Hybridvärme kan jämföras med ett hybridfordon. Precis som en bil som växlar mellan olika energikällor beroende på behov, kan ett värmesystem välja mellan fjärrvärme och t.ex. en värmepump. Vårt fabrikstestade HybridHEAT-system är ett utmärkt alternativ för alla fastigheter som vill göra en enkel uppgradering av sitt värmesystem.

HybridHEAT- Ett system fullt av fördelar

Vi på HögforsGST är experter på värmesystem. Med oss går projekten smidigt från design till implementering och du får en pålitlig värmelösning och omfattande teknisk support.

Hybridvärme är den senaste innovationen i vårt produktsortiment. Dess styrkor är de genererade besparingarna, den långa livslängden och den smidiga leveransen. Systemet är också miljövänligt eftersom det avsevärt minskar koldioxidutsläppen och gör det möjligt för byggnaden att använda förnybar energi för uppvärmning.

Varje HybridHEAT-system levereras med en möjlighet att senare ansluta ytterligare värmekällor till systemet. Allt detta minskar energiförbrukningen under uppvärmningssäsongen.

Fjärrvärme produkter

FiksuGST Fjärrvärmecentral

FiksuGST är en ny generation fjärrvärmecentral som uppfyller framtida krav. Utrustad med ett modernt styrsystem förbättrar FiksuGST fastighetens energieffektivitet med upp till 15% och möjliggör lägre livscykelkostnader.

HybridREADY Fjärrvärmecentral

Det är en toppmodern fjärrvärmecentral som är utformad för att möjliggöra fjärrvärmens sömlösa integration med framtida förnybara energikällor som bergvärme eller värmeåtervinning av frånluft.

GST och Unis fjärrvärmecentraler

GST- och Unis-centraler utgör kärnan i vårt produktsortiment. Dessa undercentraler har i över 20 år effektivt och tillförlitligt värmt upp byggnader över hela världen. GST eller Unis är basalternativet för tillförlitlig uppvärmning av alla byggnader.

Kom igång

För att utforska HögforsGST:s fjärrvärmelösningar är du välkommen att bläddra igenom materialet på vår webbplats och kontakta vårt säljteam! Vårt engagerade team kommer att samarbeta med dig för att utvärdera din byggnads uppvärmningsbehov och rekommendera den perfekta lösningen för dina krav.