Lindbäcks Bygg AB är ett av landets större byggföretag. Tillsammans med ledande forskare har man utvecklat ett byggsystem baserat på trä från de norrländska skogarna. Varje vecka levererar företaget cirka 2 000 kvadratmeter nyckelfärdig bostadsyta i industriellt producerade moduler som sedan lyfts i position på byggplatsen. Ett aktuellt projekt är Esplanaden i Spånga – ett höghus i trä där planering och installation av värme och ventilation har kunnat effektiviseras avsevärt genom en helhetslösning från HögforsGST.

Hybridvärme ett naturligt val

Projekt Esplanaden omfattar ett höghus på 6 våningar med 52 lägenheter av varierande storlek. Bygget påbörjades i slutet av 2019 och beräknas vara inflyttningsklart under tidiga våren 2021. Lindbäcks Bygg har varit byggentreprenör för projektet och anlitade i sin tur HögforsGST som leverantör av utrustning för värme och ventilation. Jukka Vaattovaara är projektledare inom området installation på Lindbäcks Bygg:

– Under vårt tidigare samarbete med HögforsGST hade jag kommit i kontakt med begreppet Hybridvärme. Tillsammans med dem gjorde vi en utvärdering av de plusvärden som denna nya teknik skulle kunna ge i just det här fallet. Vi kunde konstatera ett antal mätbara fördelar, så valet av Hybridvärme föll sig naturligt.

Strömlinjeformad installation

Återanvändning av värmen i ventilationssystemets frånluft samt effektiv styrning via en specialanpassad styrcentral är de tekniska grundfunktionerna bakom Hybridvärme. Det finns emellertid andra fördelar. En viktig sådan berör Jukka Vaattovaaras arbetsområde, installation.

– HögforsGST erbjöd oss en helhetslösning. Det har underlättat mitt eget arbete inom projektet Esplanaden avsevärt. Deras helhetsansvar omfattade samtliga komponenter, även de i ventilationssystemet. Dialogen kring beräkningar och praktiska frågor under installationen kunde på så sätt föras med en och samma part. Många av de vanligaste problemen kunde förebyggas på så sätt. Vår affärsidé – förenkling genom industribyggda moduler – passar perfekt tillsammans med det helhetsgrepp som HögforsGST kan ta när det gäller värme och ventilation”.

Logiskt samarbete

Samarbetet mellan Lindbäcks Bygg och HögforsGST är en logisk konsekvens av de båda företagens affärsmodeller.

Lindbäcks använder byggmaterial från en lokal och förnybar källa, norrländskt trävirke. De har dessutom förenklat själva byggprocessen genom sina industriellt tillverkade moduler. Hybridvärme från HögforsGST använder den frånluft som annars ventileras ut som en energikälla. Tillsamman kan de båda företagen skapa stora energivinster. Dessa mäts nu i primärenergital – det vill säga man räknar in all energiförbrukning ända från källan. På så sätt blir de miljövinster som samarbetet skapar ännu tydligare.

Samarbetet mellan HögforsGST och Lindbäcks Bygg rymmer ett antal mycket intressanta aspekter kring både byggteknik och energihushållning. Vi kommer därför att följa upp deras gemensamma projekt i återkommande nyhetsartiklar här på hemsidan.

Jukka Vaattovaara, projektledare inom området installation på Lindbäcks Bygg AB.