Bättre värme till halva kostnaden

HögforsGST levererade ett värme- och värmeåtervinningssystemet till bostadsaktiebolaget Fältspatsvägen 6 i Helsingfors. I samband med en större renovering av fastigheten. Renoveringen gick bra och slutfördes inom utlovad tid. Till följd av renoveringen har förbrukningen av fjärrvärme minskat med upp till 50 procent.

Fältspatsvägen 6 i Rönnbacka färdigställdes på 1960-talet. Husen i området är till sin typ punkthus samt kulturminnesmärkta. Egil Sundberg, medlem i bostadsrättsföreningens styrelse, deltog aktivt från början till slut i genomförandet av renoveringen. 

– Jag är en före detta teknisk konsult och idag är jag medlem i tre olika fastighetsbolagsstyrelser, berättar Sundberg.

”HögforsGST lovade att vi kan återvinna 50 % av värmen”

I Bostadsrättsföreningen ville man utnyttja den värmeenergi som ventileras bort med frånluften för återvinning. HögforsGST levererade ett helt nytt HybridFX-värme- och värmeåtervinningssystem till föreningen. Det färdiga paket som HögforsGST erbjöd övertygade oss med sin enkla installation och användarvänlighet. 

– Det gamla systemet fungerade så, att under vintern ventilerades den 23–24 grader varma rumsluften ut genom taken ut i det fria. 

– HögforsGST lovade att vi kan återvinna 50 % av värmen efter renoveringen. Och under det första året har detta blivit verklighet. All värme till golvvärmen i bastu och badrum kommer nu från den så kallade gratis energin som vi återvinner. Naturligtvis fick vi betala lite, men med en liten investering fick vi ett golvvärmesystem, konstaterar Sundberg.

Värmen fungerar och vi sparar energi

Enligt Sundberg löpte renoveringen utan några större problem. Arbetet slutfördes enligt den avtalade tidtabellen. Värmesystemet fungerar nu normalt och har gett förväntade och utlovade resultat. 

– Det har inte funnits många gropar under vägen, när tidtabellen håller, värmen fungerar och vi sparar energi kan allt bara vara ok, sammanfattar Sundberg. 

– När planeringen av en motsvarande renovering inleds i nästa hus, kommer åtminstone jag att göra en anbudsbegäran till HögforsGST, säger Sundberg.

Vänligenacceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon.
Värmeåtervinning och nyttobruk i Fältspatsvägen, Helsingfors