Vehmasputki AB, Björneborg

HögforsGST säljer, tillverkar och marknadsför värmesystem. Företagets kund Vehmasputki utför entreprenader inom husteknik. Jani Manner som arbetar hos Vehmasputki Oy har följt med ibruktagandet av systemet Hybridvärmen från HögforsGST. Enligt honom har arbetet löpt smidigt.

Vehmasputki verkar huvudsakligen i Björneborg, men även på andra orter i Satakunta. Företaget sysselsätter cirka femtio personer.

– Vi utför bland annat rör- och kylarbeten och vi strävar efter att kunna erbjuda våra kunder mångsidig service, berättar Manner.

Systemet var enkelt att installera

– För närvarande befinner vi oss bredvid torget i Björneborg, i vårt och HögforsGST:s samarbetsobjekt. Vi genomförde en värmeåtervinning av frånluften i husbolaget och vi sanerade värmedistributionen, berättar Manner.

HögforsGST erbjöd ett verkligt bra alternativ vad gäller leverans av utrustning till Vehmasputkis projekt. Tack vare den utmärkta dokumentationen var det även enkelt att installera systemet.

– HögforsGST har en färdig lösning för sådana här byggnader och därför var det ingen idé att börja planera projektet helt från början, konstaterar Manner.

Utrustningen sparar energi

Manner nämner att den garanti som HögforsGST beviljar sina system inte är en självklarhet i dagens värld. Enligt honom sparar användningen av utrustningen energi och därmed också pengar, vilket är viktigt ur slutkundens, det vill säga husbolagets perspektiv.

– Jag rekommenderar samarbete med HögforsGST till husbolag och entreprenörer. Leveransen av systemen sköts smidigt och idag är fem års garanti något stort, sammanfatta Manner.

Vänligenacceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon.