Oulun Energia producerar och distribuerar el och värme till kunderna med allt renare och miljövänligare metoder. Nu har ett innovativt hybridvärmesystem förverkligats i Karjasilta. Det producerar kvarterens all fjärrvärme på ett koldioxidsnålt sätt.

Samarbetet med HögforsGST startade med EU-projektet MakingCity där Oulun Energia deltog i genomförandet av framtida lösningar för koldioxidsnål uppvärmning av stadsmiljöer i Uleåborgs bostadsområde Kaukovainio.

Karjasilta, Uleåborg

En unik helhet

Under genomförandet av MakingCity-projektet i Uleåborg piloterades en områdshelhet med utgångspunkt i innovativa energilösningar. Målet var att producera mer energi på årsbasis i området än vad som importeras dit. Produktionen utnyttjar spillvärme som genereras inom området.

– Både vi och HögforsGST fick väldigt goda erfarenheter av det nya hybridsystemet i Kaukovainio. En verkligt hög kostnadseffektivitet har uppnåtts genom att värmepumpar producerar uppvärmningskapacitet av fjärrvärmens returvärme, berättar Reijo Pantsar, utvecklingschef på Oulun Energias värmeservice.

I Uleåborgs stadsdel Karjasilta har man installerat ett hybridsystem som nu värmer upp och kyler ner hela kvarteret. I praktiken är systemet nästan det samma som i Kaukovainio, men skalan är mycket större här. HögforsGST haft en betydande roll också i det här projektets planering och utrustning. 

Reijo Pantsar, Oulun Energia

Nyckelfärdigt leveranssätt

– Distributionskedjan mellan oss och HögforsGST har fungerat mycket väl. Vi har i samverkan tänkt ut helheten, kostnadseffektiviteten samt hur utrustning får plats i utrymmen. HögforsGST har i praktiken förverkligat planeringen och utrustningen på nyckelfärdigt sätt och en del av utrustningen har rentav varit så förinstallerad att vi enbart har behövt koppla rören i vår ända, tackar Pantsar. 

Systemet spelar en viktig roll för städernas och hela Finlands klimatneutrala mål. Lösningar av det här slaget bidrar till att uppnå just de målsättningarna. 

– Man kunde kalla systemet den fjärde generationens fjärrvärmesystem. Sådana kommer de att vara i framtiden. Så vitt jag vet är lösningen den första av sitt slag i världen, liksom hela MakingCity-projektet är, säger Pantsar nöjt.

Karjasiltas hybridvärme anläggning.

Ett tekniskt stöd utan motstycke 

– Systemen har fungerat mycket väl och det finns inget att klaga på. HögforsGST:s tekniska stöd erbjöd också hjälp när systemet togs i bruk och har alltid gått att nå per telefon om vi haft frågor, tackar Pantsar. 

Också i andra fjärrvärmecentraler som Oulun Energia har installerat använder man apparater och tjänster från HögforsGST. Även de erfarenheterna har varit goda. 

– Jag kan rekommendera HögforsGST för olika slags lösningar. På Oulun Energia har vi goda erfarenheter av dem, avslutar Pantsar.

Vänligenacceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon.