Kokonaisvaltainen lämmönjakoratkaisu lastensairaalalle

Helsingin Meilahden uusi lastensairaala korvaa Lastenklinikan ja Lastenlinnan vanhentuneet tilat. Uudessa lastensairaalassa hoidetaan vaikeasti sairaita lapsia ympäri Suomen.

Suunnittelimme ja toteutimme Uuden Lastensairaalan lämmönjakohuoneen laitteistot. Laitteisto pumppaa ja jäähdyttää jäähdytysjärjestelmän vettä noin 100 litraa sekunnissa. Lisäksi se huolehtii kiinteistön lämmönjaosta ja lämpimän käyttöveden tuotosta. Lämmönjakohuoneen koko on n. 10 x 5 metriä.

Laitteisto valmistettiin huoneen mittojen mukaan ja putkilähtöjen sijainnit optimoitiin suhteessa kiinteistön nousulinjoihin. Tehdastestattu kokonaisuus nopeutti asennusprojektia huomattavasti ja tekee elinkaaren aikaisista huoltotoimenpiteistä helppoja.

Photos: Wikimedia Commons

Jari Ojanen

Aluemyyntipäällikkö / Etelä-Suomi
+358 400 738 037
jari.ojanen@hogforsgst.com