högforsgst district heating
Kontakter HögforsGST Sverige
Anders Josefsson
Verkställande Direktör / Sverige och Norge
Phone
063-660 44 42 / 073-360 87 00
anders.josefsson@hogforsgst.com
Stefan Schultz
Försäljning Stockholm
Phone
063-660 44 47 / 073-038 22 76
stefan.schultz@hogforsgst.com
Johnny Luther
Försäljning Västra Sverige
Phone
063-660 44 48 / 070-642 57 76
johnny.luther@hogforsgst.com
Martin Larsson
Försäljning Östra Sverige
Phone
063-660 54 40 / 073-209 22 00
martin.larsson@hogforsgst.com
Anders Öhlin
Försäljning Norra Sverige
Phone
063-660 44 45 / 063-660 44 45
anders.ohlin@hogforsgst.com
Emil Gustafsson
Försäljning Mellersta Sverige
Phone
063-660 44 43 / 070-797 06 31
emil.gustafsson@hogforsgst.com
Henry Jörgensson
Försäljning Sydöstra Sverige
Phone
063-660 54 41 / 076-050 10 08
henry.jorgensson@hogforsgst.com
Henrik Ohlsson
Hybridvärme/försäljning
Phone
063-660 54 44 / 0706-98 06 86
henrik.ohlsson@hogforsgst.com
Henrik Risberg
Hybridvärme/ansvarig
Phone
063-660 44 49 / 076-132 33 49
henrik.risberg@hogforsgst.com
Ted Göstasson
Hybridvärme/Teknisk specialist
Phone
063-660 44 46 / 073-074 52 52
ted.gostasson@hogforsgst.com
Mats Carlsson
Shuntgrupper /Försäljning Kalmar
Phone
063-660 44 44 / 070-797 06 32
mats.carlsson@hogforsgst.com
Maria Bergqvist
Service och Teknisk support
Phone
063-660 54 42 / 073-020 70 43
maria.bergqvist@hogforsgst.com
Mikael Svensson
Innesäljare
Phone
063-660 44 41 / 070-910 31 36
mikael.svensson@hogforsgst.com
Dennis Jönsson
FÖRSÄLJNING SKÅNE
Phone
063-660 54 43/070-480 99 71
dennis.jonsson@hogforsgst.com