högforsgst district heating
Kontakter HögforstGST Sverige
Anders Josefsson
Verkställande Direktör / Sverige och Norge
Phone
+46 (0)73-360 87 00 / +46 (0)63-660 44 42
anders.josefsson@hogforsgst.com
Urban Gustavsson
Senior advisor
Phone
+46 63-660 44 41
urban.gustavsson@hogforsgst.com
Stefan Schultz
Försäljning Stockholm och Södra Sverige
Phone
+46 63-660 44 47 / +46 73-038 22 76
stefan.schultz@hogforsgst.com
Johnny Luther
Försäljning Västra Sverige
Phone
+46 70-642 57 76 / +46 63-660 44 48
johnny.luther@hogforsgst.com
Anders Öhlin
Försäljning Norra Östra Sverige
Phone
+46 63-660 44 45 / +46 63-660 44 45
anders.ohlin@hogforsgst.com
Tommy Linder
Försäljning Mellersta Sverige
Phone
+46 63-660 44 43 / +46 70-797 06 31
tommy.linder@hogforsgst.com
Henry Jörgensson
Försäljning Sydöstra Sverige
Phone
+46 63-660 54 41 / +46 76-050 10 08
herny.jorgensson@hogforsgst.com
Henrik Ohlsson
Hybridvärme/försäljning
Phone
+46 63-660 54 44 / +46 706-98 06 86
henrik.ohlsson@hogforsgst.com
Henrik Risberg
Hybridvärme/ansvarig
Phone
+46 76-132 33 49 / +46 63-660 44 49
henrik.risberg@hogforsgst.com
Ted Göstasson
Hybridvärme/Teknisk specialist
Phone
+46 63-660 44 46 / +46 73-074 52 52
ted.gostasson@hogforsgst.com
Mats Carlsson
Försäljning Sydöst / Shuntgrupper Sverige
Phone
+46 63-660 44 44 / +46 70-797 06 32
mats.carlsson@hogforsgst.com
Harry Uskali
Försäljning Stockholm
Phone
+46 63-660 54 43 / +46 70-480 99 71
harry.uskali@hogforsgst.com
Maria Bergqvist
Försäljingsingenjör
Phone
+46 63-660 54 42 / +46 73-020 70 43
maria.bergqvist@hogforsgst.com