Näin kevään korvilla, kun taloyhtiöiden kokoukset alkavat lähestyä, on oikea aika pohtia kiinteistön tulevaisuutta. Kuinka asumisen kustannukset saadaan pysymään kurissa? Entäs asumismukavuus, voitaisiko sitä jollain tavalla parantaa? Miten kiinteistön arvolle käy? Energiaremontti on usein hyvä vastaus näihin kysymyksiin.

Taloyhtiöissä pohditaan yhä enemmän myös asumisen ympäristöystävällisyyttä. Eikä suotta: esimerkiksi Helsingin kaupungin suorista ilmastopäästöistä peräti 56% syntyy asuinrakennusten lämmittämisestä! Kun koko Suomi otetaan huomioon, asuinrakennusten lämmityksestä johtuu noin neljäsosa kaikista hiilidioksidipäästöistämme. Vertailun vuoksi, liikenteen päästöt ovat noin 10% kokonaispäästöistämme, alle puolet lämmityksen aiheuttamasta tupruttelusta! Toisaalta ei mikään ihme, sillä Suomessa on tälläkin hetkellä noin 36 000 kerrostaloa, jotka puhaltavat huoneenlämpöistä poistoilmaa taivaalle sellaisenaan. Lienee sanomattakin selvää, että samalla hukataan myös valtavia määriä rahaa.

Raha toimiikin yleensä loistavana motivaattorina energiaremontin tekemiselle, onhan kyseessä investointi, joka alkaa tuottaa parhaassa tapauksessa jo muutaman vuoden kuluttua. Kaukolämmön hinta on ollut tasaisessa nousussa, joten energiankulutuksen vähentäminen on yksi parhaita tapoja suitsia asumisen kustannuksia. Hyvänä esimerkkinä energiaremontin onnistuneesta toteuttamisesta toimii poistoilman lämmön talteenottoa hyödyntävä HybridHEAT-kohteemme Turussa: As Oy Yliopistonkatu 12 säästi ensimmäisen vuoden aikana rahassa mitattuna noin 23 000 euroa. Investoinnin takaisinmaksuaika on näin ollen 6-7 vuotta. Samalla hiilidioksidipäästöt laskivat noin 70 000 kg vuodessa! Määrä on yhtä suuri, kuin keskikokoisen bensa-auton noin 500 000 ajokilometrin aikana tuottama päästömäärä. Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuuteen investointi on siis yksi tehokkaimmista ilmastoteoista.

Energiaremontti parantaa myös asumismukavuutta. Esimerkiksi jo eristystä parantamalla tai uusimalla ikkunat saadaan tasoitettua huonelämpötiloja. Edistyneemmillä ratkaisuilla, kuten laajaa huoneistokohtaista anturiverkostoa hyödyntävällä ja etähallittavalla hybridijärjestelmällä asumismukavuutta saadaan parannettua entisestään. Järjestelmä tuottaa samalla kulutusdataa, jonka perusteella toimintaa voidaan optimoida juuri oman kiinteistön tarpeisiin sopivaksi. Toimivalla ja tehokkaalla järjestelmällä on luonnollisesti positiivinen vaikutus myös kiinteistön arvoon.

Valtiolta miljoonien eurojen tuki energiaremontteihin

Vuodenvaihteessa voimaan tullut energia-asetus takaa yhteensä 100 miljoonan euron tuen asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi vuosien 2020-2022 aikana. Tuen tarkoitus on madaltaa energiaremonttien tekemisen kynnystä ja samalla pienentää suomalaisten asuntojen hiilijalanjälkeä. Valtion avustus voi tuoda taloyhtiöiden remonttikustannuksiin merkittäviä säästöjä, sillä tuen maksimimäärä on jopa 6000 euroa per asunto!

Energia-avustuksen myöntäjänä toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Yksityiskohtaisemmat tiedot avustuksesta sekä hakuohjeet löydät ARA:n nettisivuilta.