Viimeiset vuodet ovat olleet paikoin vaikeita taloyhtiöille, eikä lainaa esimerkiksi energiaremontteihin ole herunut samalla tavalla kuin 2010-luvulla. Nyt tunnelin päässä näkyy kuitenkin pilkahdus valoa: Euroopan investointirahasto (EIR) tarjoaa noin miljardin euron edestä lainatakausta kestäviin investointeihin taloyhtiöille ja yrityksille. Tämä avaa uuden väylän rahoittaa esimerkiksi energiatehokkuusremontti.

Euroopan investointirahasto on tehnyt yhteistyösopimuksia kahdeksan suomalaisen pankin ja rahalaitoksen kanssa. Tämän kumppanuuden tarkoituksena on tarjota noin miljardin euron edestä lainarahoitusta, joka tukee Suomen pk-yritysten, pienten mid-cap-yritysten ja asunto-osakeyhtiöiden kestäviä investointeja. Tarkoitus on auttaa tukemaan talouden vihreää siirtymää ja Suomen ilmastointitavoitteita.

Taloyhtiöille nämä yhteistyösopimukset mahdollistavat lainan hakemisen esimerkiksi lämmitysjärjestelmän uusimiseen tai muuhun energiatehokkuusremonttiin. Näin ollen esimerkiksi älykkään lämmitysjärjestelmän tai hybridijärjestelmän hankinta ovat omiaan lainalla rahoitettaviksi remonteiksi.

Paremmat rahoitusehdot ja takausmahdollisuudet

EIR-takausten avulla pankit voivat tarjota parempia rahoitusehtoja, kuten alhaisempia korkoja, pidempiä laina-aikoja ja pienempiä vakuusvaatimuksia. EIR-takaus voi kattaa jopa 70-80 prosenttia lainan määrästä.

Mukana sopimuksessa olevat pankit ovat Aktia, Danske Bank, Finnvera, Nordea, OmaSp, OP Ryhmä, POP Pankki ja Ålandsbanken. Lainantakauksen toivotaan vauhdittavan investointeja kiinteistö- ja rakennusalalla, joka on kärsinyt viime vuosina jyrkästä laskusuhdanteesta.

Hybridijärjestelmä energiatehokkaana vaihtoehtona

Hybridilämmitys on nykyaikainen keino taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantamiseen, ja se on myös omiaan EIR:n lainantakauksella rahoitettavaksi. HögforsGST:n HybridHEAT -järjestelmä hyödyntää rinnakkain useaa lämmönlähdettä, esimerkiksi kaukolämpöä, maalämpöä ja lämmön talteenottoa. Hybridijärjestelmä säästää energian ja lämmön lisäksi myös rahaa – järjestelmä voi säästää taloyhtiölle tuhansia euroja vuodessa.

Lisätietoa ja hakeminen

Pankkeihin ja rahalaitoksiin voi olla yhteydessä suoraan, mikäli haluaa lisätietoa lainoista ja niiden ehdoista. Ne sisällyttävät InvestEU kestävyystakauksen tuotevalikoimaansa ja valitsevat lainoille sopivat kohderyhmät.

InvestEU-ohjelma tarjoaa EU pitkän aikavälin rahoitusta, joka auttaa käynnistämään yksityisiä investointeja EU poliittisiin prioriteetteihin, kuten vihreään siirtymään ja digitaaliseen kehitykseen.

InvestEU tuen lisäksi Suomen hallitus on osoittanut 100 miljoonan euron lisärahoituksen lainaohjelmalle. Tämä kasvattaa takausten mittakaavaa ja vaikuttavuutta. Kestävyystakauksia voidaan käyttää erilaisiin vihreisiin investointeihin, kuten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen, uusiutuviin energialähteisiin ja kiertotalouteen.

Euroopan investointirahasto on osa Euroopan investointipankkiryhmää. Sen tehtävänä on auttaa eurooppalaisia mikro- ja pk-yrityksiä saamaan rahoitusta. Vuonna 2023 EIR investoi 250 miljoonaa euroa suomalaisiin pääomarahastoihin ja myönsi 127 miljoonaa euroa portfoliotakauksia pk-yritysten rahoituksen välittäjille.