Lämpöpumput ovat nousemassa tärkeään rooliin lämmityksen energiatehokkuuden parantamisessa. Lämpöpumppualan osaajapula kuitenkin uhkaa pysäyttää siirtymän kohti energiatehokkaampaa lämmitystä ja siitä saatavia kustannussäästöjä. Osaajamäärän kasvattaminen ja lämpöpumppuratkaisujen kehittäminen olisivat ratkaisuja ongelmaan.

 

Hybridilämmitysjärjestelmissä hyödynnetään usein lämpöpumppuja. Kuvassa maalämpöä ja kaukolämpöä yhdistävän hybridijärjestelmän komponentteja Volvo Truck Center Jyväskylässä

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto SKLL ja Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU nostavat tiedotteessaan esille, että vihreä siirtymä uhkaa Suomessa pysähtyä lämpöpumppualan osaajapulaan. Lämpöpumppujen myynti kasvoi vuonna 2022 ennätykselliset 50 prosenttia, ja kysynnän oletetaan olevan voimakasta myös jatkossa.

Lämpöpumput ovat nousemassa merkittävään rooliin suomalaisten kotien lämmityksessä. Erilaiset kiinteistökohtaiset lämpöpumppuratkaisut, kuten lämmön talteenotto, hybridilämmitys ja maalämpö, yleistyvät jatkuvasti.

Lämpöpumpputeknologiaa hyödynnetään myös kaukolämmön tuotannossa: esimerkiksi teollisuuden, datakeskusten tai jäteveden hukkalämpöä voidaan lämpöpumppujen avulla jalostaa kaukolämmöksi.

Lämpöpumppualan osaajapula johtuu osittain siitä, että koulutus kuitenkin riittämätöntä suhteessa alan osaajatarpeeseen sekä nyt että tulevaisuudessa. HögforsGST jakaa SKLL:n ja SULPU:n huolen osaajapulasta, sillä kysynnän kasvaessa osaajapula on vaikuttanut myös HögforsGST:n toimintaan. HögforsGST on mukana niin kiinteistökohtaisissa, kuin myös kaukolämpöverkkoon liittyvissä energiaremonteissa, joihin teolliset lämpöpumput kytkeytyvät tiiviisti.

– Lämpöpumppualan osaajapula ja komponenttien saatavuusongelmat uhkaavat pidentää energiaremonttien toteutusaikoja. Tällöin kiinteistönomistajilla ja koko yhteiskunnalla kestää pidempään päästä nauttimaan energiaremonttien tuomista hyödyistä, HögforsGST:n toimitusjohtaja Antti Hartman pohtii.

HögforsGST on SKLL:n ja SULPU:n kanssa yhtä mieltä siitä, että lämpöpumppualan koulutukseen on lisättävä resursseja merkittävästi. Osaajamäärän kasvattaminen on koko yhteiskunnan etu, sillä lämpöpumput ovat avainasemassa, kun Suomessa siirrytään polttamisesta kohti päästötöntä lämmöntuotantoa.

Lämpöpumppualan osaajia tarvitaan myös lämmitysjärjestelmiä valmistavissa yrityksissä, kuten HögforsGST:llä

Tuotekehitykseen panostamalla asentajia riittäisi useampaan kohteeseen

Koulutusmäärän lisäämisen ohella Hartman korostaa myös lämpöpumppualan tuotekehityksen roolia resurssipulan ratkaisemisessa. Energiaremonttien kesto voi venyä myös sen takia, että asennettavat järjestelmät ovat monimutkaisia ja vaativat paljon paikan päällä rakentamista.

– Lämmitysjärjestelmiä kehittävien yritysten tulisi kiinnittää huomiota siihen, että laitteistot olisivat yksinkertaisia asentaa, ja että asentaminen onnistuisi mahdollisimman monelta alan ammattilaiselta. Kun järjestelmän asentaminen nopeutuu ja yksinkertaistuu, asentajia riittää useammalle työmaalle, Hartman sanoo.

Tehdasvalmisteiset järjestelmät nopeuttavat asennusta ja samalla energiaremonttien läpimenoa. Hartmanin mukaan HögforsGST on omassa tuotekehityksessään huomioinut kentältä saadut havainnot asentamiseen liittyvistä haasteista.

– HybridHEAT-järjestelmämme taklaa näitä ongelmia. Tehdasvalmisteinen, modulaarinen ja hyvin dokumentoitu järjestelmä on nopeampi asentaa, ja sama asennustiimi ehtii useampaan kohteeseen. Uusien asentajien koulutus nopeampaa ja myös lopputulos, eli asennettu järjestelmä, on taatusti toimiva, Hartman korostaa.

HybridHEAT on Suomessa suunniteltu ja valmistettu älykäs lämmitysjärjestelmä, joka yhdistää useita eri lämmitysmuotoja saumattomaksi kokonaisuudeksi. HybridHEATin avulla esimerkiksi toimitusvarman kaukolämmön ja lämmön talteenoton tai maalämmön yhdistäminen onnistuu kannattavasti.

Nopea ja sujuva asennus on yksi tärkeimmistä HybridHEATin ominaisuuksista. Koko järjestelmä koostuu tehdasvalmisteisista moduuleista, jotka yhdistetään kohteessa nopeasti ja sujuvasti toimivaksi lämmitysjärjestelmäksi.

Kun järjestelmät suunnitellaan hyvin, asentaminen ohjeistetaan selkeästi ja dokumentoidaan huolellisesti, on lopputuloskin parempi. Koko järjestelmä tulee HögforsGST:ltä, joten me vastaamme sen toimivuudesta aina lämmönjakohuoneesta älykkääseen ohjausjärjestelmään saakka.

LVI-suunnittelija Sami Ritola suosittelee HybridHEAT-järjestelmää sen helppouden ja selkeyden vuoksi – katso video!

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.