Maalämpö vai kaukolämpö – lämmitysjärjestelmän tulevaisuus on päivänpolttava kysymys monelle suomalaiselle taloyhtiölle ja kiinteistölle. Entäpä jos saisimmekin käyttöömme molempien lämmitysmuotojen parhaat puolet? Se on nykyisin mahdollista: älykäs hybridilämmitysjärjestelmä yhdistää eri lämmitysmuodot saumattomaksi kokonaisuudeksi – ja säästää samalla rahaa ja energiaa!

Moni kiinteistönomistaja ja taloyhtiö pohtii tällä hetkellä lämmitysjärjestelmänsä tulevaisuutta, ja useimmiten pohdintaa tehdään maalämmön ja kaukolämmön välillä. Vertailu on harmillisen usein melko kapeakatseista ja mustavalkoista kaikki-tai-ei-mitään-henkistä vastakkainasettelua: vaihtoehtoina on joko kaukolämmössä pysyminen, tai siitä irtaantuminen ja vaihtaminen maalämpöön.

Lämmitysjärjestelmän valinta, kuten elämäkään, ei ole mustavalkoista. Hybridilämmitysjärjestelmä nimittäin mahdollistaa kiinteistöille ja taloyhtiöille värikkään valikoiman eri lämmönlähteitä. HögforsGST:n toimitusjohtaja Antti Hartman tiivistää hybridilämmityksen perusajatuksen seuraavasti:

– Hybridilämmitysjärjestelmä yhdistää useita lämmönlähteitä saumattomaksi kokonaisuudeksi, joka tekee kiinteistön lämmittämisestä helppoa ja edullista. Esimerkiksi toimintavarman kaukolämmön ja muodikkaan maalämmön yhdistäminen onnistuu mainiosti.

Yhtä lailla järjestelmään voidaan yhdistää energiatehokas poistoilman lämmön talteenotto, jonka avulla kerran ostettu energia saadaan pysymään kiinteistön käytössä pidempään. Sama kokonaisuus mahdollistaa myös rakennuksen jäähdytyksen. Älykäs ohjausjärjestelmä puolestaan huolehtii siitä, että hybridilämmitys toimii tehokkaasti ja edullisesti.

Lämmön talteenotto on mainio tapa säästää rahaa ja pienentää asumisen päästöjä. HybridHEAT-järjestelmän LTO-laite Aurajoen rannalla Turussa.
 

Keskustelu maalämmöstä ja kaukolämmöstä on Hartmanin mielestä lähtenyt väärille urille: mustavalkoinen vastakkainasettelu on voimakasta, vaikka olisi hedelmällisempää pohtia kullekin kiinteistölle sopivinta lämmitysjärjestelmää.

– Lämmitysjärjestelmän valinta ei ole nollasummapeliä maalämmön ja kaukolämmön välillä. Kiinteistöjen ja taloyhtiöiden kannattaisi ennemminkin pohtia, mikä olisi juuri heidän tarpeisiinsa sopivin ja edullisin ratkaisu. Joskus se on kaukolämpö, joskus maalämpö, joskus näiden hybridi tai jokin muu ratkaisu, kuten kaukolämmön ja lämmön talteenoton hybridi.

– Markkinoille on viime vuosina tullut niin paljon hyviä ratkaisuita, että suosittelen vahvasti tutkimaan eri vaihtoehtoja avoimin mielin, Hartman toteaa.

Fiksu lämmittää halvalla – hybridilämmitysjärjestelmä käyttää halvinta lämmönlähdettä

Liiketoimintajohtaja Juha Virkki vertaa hybridilämmityksen toimintaa hybridiautoon, joka valitsee käyttövoimakseen joko sähkön tai polttoaineen, riippuen siitä, kumpi on kulloinkin tilanteeseen sopiva energianlähde.

Hybridilämmitys toimii samoin: järjestelmä käyttää edullisinta lämmönlähdettä kiinteistön lämmitykseen.

–  Lämmitys on asunto-osakeyhtiöiden suurin kuluerä, ja hybridilämmitys on suunniteltu vähentämään sekä kokonaisenergian kulutusta että ostoenergian määrää. Tämä pienentää lämmityslaskua huomattavasti. Esimerkiksi kaukolämmön ja maalämmön yhdistävällä hybridijärjestelmällä pystyy valitsemaan kulloinkin edullisimman lämmönlähteen kiinteistön käyttöön.

Jos esimerkiksi maalämpöpumpun käyttämä sähkö on kalliimpaa kuin kaukolämpö, järjestelmä voi käyttää tällöin kaukolämpöä lämmitykseen. Halvan sähkön aikoina järjestelmä taas voi lisätä maalämpöpumppujen tehoa.

Sama logiikka toimii myös muita lämmönlähteitä, kuten esimerkiksi kaukolämpöä ja poistoilman lämmön talteenottoa hyödyntävissä hybrideissä.

Fiksu control system being used on a smartphone

HybridHEAT-järjestelmä on varustettu älykkäällä Fiksu-ohjausjärjestelmällä
 

Lämmönlähteen joustava valinta on nykypäivänä tarpeellinen ominaisuus. Kuten viimeisen vuoden aikana on huomattu, maailmantilanne saattaa muuttua yllättävänkin nopeasti. Ensin koronapandemia ja sen jälkeen Venäjän aloittama hyökkäyssota ovat muuttaneet montaa asiaa, eikä vähiten energiamarkkinoita.

Energian hinta, eritoten kaasun ja sähkön, on noussut voimakkaasti, mutta ei missään nimessä tasaisesti. Vuosi tai kaksi sitten tehdyt ennusteet onkin voitu jo hyvän aikaa sitten heittää romukoppaan, ja vastaavat heilahtelut ovat mahdollisia myös tulevaisuudessa.

Siinä missä kaukolämmön hintakehitys on ollut maltillisempaa ja monella paikkakunnalla ennustettavampaa, sähkön hinta on noussut merkittävästi. Lisäksi viime aikoina sähkön hintakehitystä on leimannut raju heilahtelu hintapiikkien ja todella halvan sähkön välillä.

Kun hybridilämmitys vuorottelee älykkäästi esimerkiksi kaukolämmön ja maalämmön välillä, taloyhtiö saa parhaan hyödyn halvasta sähköstä, mutta välttyy suurten hintapiikkien harmeilta käyttämällä näinä hetkinä kaukolämpöä.

Pienempi alkuinvestointi – pienemmät korkokulut

Sen lisäksi, että hybridilämmitys pienentää lämmityskustannuksia jopa puolella, hybridilämmitysjärjestelmän investointikustannus on huomattavasti pienempi kuin täyteen maalämpöjärjestelmään investointi.

Antti Hartman muistuttaa, että nouseva korkotaso syö suuren alkuinvestoinnin vaativan maalämpöjärjestelmän kannattavuutta.

– Kerrostaloon toteutettavaan maalämpöjärjestelmään vaadittava investointi on noin kolme kertaa suurempi kuin hybridijärjestelmän, jossa lämpöpumpputeho on noin kolmasosa kiinteistön vaatimasta huipputehosta. Edellä mainitun kaltainen hybridijärjestelmä kattaa kuitenkin lähes 70 % vuotuisesta energiantarpeesta.

– Lisäksi nouseva korkotaso syö isolla lainalla toteutettujen maalämpöjärjestelmien tuottoa. Hybridijärjestelmässä kaukolämmön rinnalla toimivan maalämmön osuus voidaan mitoittaa pienemmäksi, mikä pienentää investointikustannuksia sadoilla tuhansilla euroilla, Hartman laskee.

Perusmaksut nousevat usein keskusteluun, kun harkitaan siirtymistä kaukolämmöstä maalämpöön. Juha Virkki muistuttaa, ettei maalämpöjärjestelmään vaihtavakaan välty perusmaksujen korotuksilta.

– Maalämpöön vaihtavan taloyhtiön sähköliittymä pitää päivittää vastaamaan lisääntynyttä kulutusta, mikä nostaa perusmaksuja. Hybridijärjestelmään siirryttäessä perusmaksut voivat kokonaisuudessaan jopa laskea, sillä kaukolämmön tarvittava teho, ja samalla perusmaksu, pienenevät, Virkki toteaa.

Ilmastoystävällinen, toimintavarma ja edullinen – hybridilämmitysjärjestelmä on nykyaikaisen taloyhtiön valinta

Lämmitysjärjestelmän päivittämistä suunnittelevan kannattaa ottaa huomioon, että kaukolämmittäjän ja maalämpökiinteistön välillä on yksi perustavanlaatuinen ero: kaukolämmittäjä on kaukolämpöyhtiön asiakas, kun taas maalämpöjärjestelmää käyttävä taloyhtiö on itse vastuussa järjestelmän toiminnasta.

Kaukolämmön hintaan kuuluu lähes sadan prosentin toimintavarmuus, mutta maalämpöjärjestelmän toimintahäiriöiden korjaus laskutetaan lähtökohtaisesti taloyhtiön omasta pussista. Epävakaa maailmantilanne vaikuttaa myös varaosien saatavuuteen ja sitä kautta lämpöpumppujen toimintavarmuuteen.

– Koronan aiheuttamat katkokset toimitusketjuissa ja Ukrainan sota ovat vaikeuttaneet lämpöpumppujen varaosien saatavuutta. Pahimmillaan tämä voi tarkoittaa lämmityksen sammumista taloyhtiöissä, jotka ovat pelkästään maalämmön varassa.

– Hybridilämmitys on huoltovarma ratkaisu, sillä taloyhtiö voi maalämpöjärjestelmän rikkoutuessa turvautua kaukolämpöön. Tällöin kodit pysyvät lämpiminä myös poikkeustilanteissa, Juha Virkki sanoo.

Viisi insinööriä tutkii piirrustuksia rakennustyömaalla

HögforsGST tarjoaa HybridHEAT-järjestelmälle kattavan teknisen tuen

Monen maalämpöä harkitsevan taloyhtiön vaakakupissa painaa myös ympäristöystävällisyys. Hartman nostaa esiin, että hybridijärjestelmässä pääsee nauttimaan sekä ympäristöystävällisen maalämmön että alati vihertyvän kaukolämmön parhaista puolista hyvällä omallatunnolla.

– Kaukolämmön päästöt ovat viimeisen vuosikymmenen aikana laskeneet lähes 40 % ja vauhti kiihtyy koko ajan: kivihiilen käyttö kielletään Suomessa vuoteen 2029 mennessä ja uusiutuvia energialähteitä, kuten hukkalämpöjä, osataan hyödyntää koko ajan tehokkaammin. Kaukolämpöala käy tällä hetkellä historiansa suurinta murrosta, kun ala pyrkii kohti hiilineutraaliutta, Hartman muistuttaa.

Maalämpöä ja kaukolämpöä ei siis tulisi nähdä toisiaan poissulkevina, vaan ennemminkin toisiaan täydentävinä lämmitysmuotoina. Jos järjestelmään vielä lisätään tehokas poistoilman lämmön talteenotto, voidaan puhua jo todella energiatehokkaasta ratkaisusta. Energiatehokas, nykyaikainen ja ilmastoystävällinen lämmitysjärjestelmä on luonnollisesti hyväksi myös kiinteistön arvolle.

Hybridilämmitysjärjestelmä HybridHEAT yhdistää eri lämmitysmuodot edullisesti ja tehokkaasti

HögforsGST:n Suomessa kehittämä ja valmistama HybridHEAT on tulevaisuuden vaatimuksiin vastaava hybridilämmitysjärjestelmä, joka yhdistää useat eri lämmönlähteet samaan ilmastoystävälliseen pakettiin. HybridHEAT on suunniteltu ennen kaikkea rivi- ja kerrostalojen sekä muiden suurempien kiinteistöjen, kuten toimisto- ja liikekiinteistöjen tarpeisiin.

Olemme toteuttaneet kymmenittäin erilaisia HybridHEAT-järjestelmiä ympäri Pohjoismaita. Energianlähteinä järjestelmille toimivat muun muassa kaukolämpö, maalämpö, lämmön talteenotto, erilaiset lämpöpumppuratkaisut sekä aurinkosähkö.

Maalämpöhybrideistä mainiona esimerkkinä toimii kaukolämpöä ja maalämpöä yhdistelevä HybridHEAT-toteutus Jyväskylän Volvo Truck Centeriin. Turun Kurjenlinna on puolestaan asuin- ja liikehuoneistokokonaisuus, jossa HybridHEAT yhdistää maalämmön, poistoilman lämmön talteenoton sekä sähkökattiloiden tuottaman energian yhdeksi kokonaisuudeksi.

Jyväskylän Volvo Truck Center lämpiää ja jäähtyy maalämmön ja kaukolämmön hybridillä

Digikuvanro 140312YEp001 valokuvaus 2011-10-26 valokuvaaja: Eweis, Yehia digiluokitus: digioriginaali sisältökuvaus: Ateneumin julkisivu, kuvattu 12.3.2014 Tove Jansson -näyttelyn avajaisia edeltävänä päivänä; Ateneum-rakennus, arkkitehtuuri digitointilaite: Canon EOS 5 D Mark III kuvankäsittelyohjelmisto: Photoshop CS5 rakennus, arkkitehtuuri, ateneum, fasadi, julkisivu, banderolli

Juha Virkki

Liiketoimintajohtaja / Engineering Services

+358 505505266
juha.virkki@hogforsgst.com