Hybridilämmitys on energiatehokas ja tuottava valinta uudisrakennusten lämmitysjärjestelmäksi. Helppo kilpailutus, sujuva suunnittelu ja nopea asennus ovat kaikkien perustajaurakoitsijoiden arvostamia ominaisuuksia. Myös asukkaat kiittävät, kun lämmitys hoituu tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

HybridHEAT yhdistää useita lämmitysmuotoja, kuten kaukolämpöä ja lämmön talteenottoa (kuvassa)
 

Perustajaurakoitsijan tai rakennuttajan pöydällä yksi tärkeimmistä päätöksistä on lämmitysjärjestelmän valinta.

Helppous, toimintavarmuus ja ympäristöystävällisyys pitäisi saada yhdistettyä samaan pakettiin ja mielellään kustannustehokkaasti. Useita eri lämmitysmuotoja yhdistävä hybridilämmitys on tähän tarpeeseen oivallinen ratkaisu.

HögforsGST:n toimitusjohtaja Antti Hartman on pannut merkille, että hybridilämmityksen suosio alkaa nousta saneerausurakoitsijoiden lisäksi myös uudisrakentajapiireissä.

– Saneerauskohteissa jo useamman vuoden ajan suosituksi osoittautunut hybridilämmitys on myös yhä useamman uudisrakennuttajan valinta kiinteistön lämmitysjärjestelmäksi.

– Perustajaurakoitsijan näkökulmasta hybridilämmitys on vaivaton ja varmatoiminen valinta, jossa yhdistyvät ympäristöystävällisyys ja kohtuulliset investointikustannukset, Hartman toteaa.

Tukholmaan noussut kuusikerroksinen puukerrostalo valitsi HybridHEATin lämmitysjärjestelmäksi.
Lue lisää täältä!

 

Vaivaton prosessi kilpailutuksesta asennukseen

HybridHEAT on modulaarinen, tehdastestattu kokonaisjärjestelmä, joka on helppo monistaa erilaisiin kohteisiin.

Suomessa valmistettu ja suunniteltu HybridHEAT helpottaa perustajaurakoitsijan elämää, kun kilpailutus ja asennus sujuvat jouhevasti, HögforsGST:n Engineer-palvelusta vastaava liiketoimintajohtaja Juha Virkki kertoo.

– Hybridilämmitysjärjestelmä on helppo kilpailuttaa, sillä HybridHEATin tarjoukseen sisältyy tarkat tuotto- ja investointilaskelmat. Kilpailutuksessa voidaan vertailla myös eri hybridikokonaisuuksien kannattavuutta.

– Kilpailutusta helpottaa myös se, että laaja suunnittelija- ja urakoitsijakenttä pystyy toteuttamaan modulaarisen HybridHEAT-järjestelmän suunnittelun ja asennuksen, Virkki lisää.

Tehdasvalmisteinen järjestelmä onkin varsinainen urakoitsijan unelma: kustannusarvio pitää paikkansa, kun järjestelmä toimitetaan valmiina komponentteina paikalle.

Kohteessa rakentaminen saadaan minimoitua ja asennuksessa voidaan keskittyä pitkälti tehdasvalmisteisten komponenttien yhteen liittämiseen.

– Ja HögforsGST:n Engineer-palvelu tarjoaa luonnollisesti kattavan teknisen tuen niin suunnittelun kuin asennuksenkin aikana, Virkki muistuttaa.

Volvo Truck Center Jyväskylän maalämpöä ja kaukolämpöä yhdistävä HybridHEAT toimitettiin tehdasvalmisteisina komponentteina
Lue lisää täältä!

Nopean läpimenoajan lisäksi hybridijärjestelmän asennusaikaisiin hyötyihin kuuluu muun muassa mahdollisuus rakennusaikaiseen lämmitykseen.

Kaukolämpöä ja lämpöpumppulämpöä yhdistävällä hybridillä kiinteistöä voidaan lämmittää jo rakennusaikana kaukolämmöllä.

Juha Virkki nostaa esiin myös hybridijärjestelmän pienemmän tilantarpeen, mikä helpottaa käytännön suunnittelu- ja asennustyötä.

– Hybridi vaatii huomattavasti vähemmän tilaa sekä rakennuksessa että sen ulkopuolella: lämpöpumppujen määrä on pienempi sekä maalämpökaivojen vaatima tila on vain murto-osa täyteen maalämpöjärjestelmään verrattuna.

– Myös sähköinfra kevenee, kun lämpöpumppujen sähköntarve on pienempi, Virkki kertoo.

Ympäristöystävällinen lämmitys kohtuullisella investoinnilla – hybridilämmittäjä varautuu samalla tulevaisuuden tarpeisiin

Kevyempi sähköinfra sekä pienempi lämpöpumppujen ja tilan tarve näkyvät myös hybridilämmitysjärjestelmän kustannuksissa, sillä investointi on merkittävästi esimerkiksi vastaavan tehoista maalämpöjärjestelmää pienempi.

Uudisrakennus saavuttaa A-energialuokan siis huomattavasti pienemmällä investoinnilla, kun valinta on hybridilämmitys.

Hybridilämmityksen vahvuus on myös joustavuus, sillä kiinteistö voi käyttää lähes mitä tahansa energialähdettä lämmityksessä.

Hybridi voi koostua esimerkiksi kaukolämmöstä, maalämmöstä, poistoilman LTO:sta, aurinkoenergiasta, lämpöpumppuenergiasta tai mistä tahansa näiden yhdistelmästä.

Juha Virkki kertoo, että erilaisten hybridijärjestelmien kirjo kasvaa jatkuvasti ympäri Pohjoismaita.

– Olemme toteuttaneet erityisesti kaukolämmön ja LTO:n yhdistäviä hybridejä, mutta myös maalämpöhybridien suosio on nousussa. Esimerkiksi kaukolämmön ja maalämmön tai maalämmön ja LTO:n yhdistelmät ovat esimerkkejä hybridin monipuolisuudesta, Virkki luettelee.

Hybridilämmittäjä varautuu samalla tulevaisuuden muuttuvaan energiamarkkinaan, sillä hybridin lämmönlähdepalettia voidaan tarvittaessa täydentää myös jälkikäteen.

– Teknologian kehittymisen seurauksena esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntäminen voi tulevaisuudessa olla nykyistä kannattavampi vaihtoehto. Hybridi onkin ainoa järjestelmä, joka mahdollistaa usean eri uusiutuvan energiamuodon yhdistämisen sekä nyt että tulevaisuudessa, Virkki lisää.

Asumisen helppoutta ja päästövähennyksiä – Hybridilämmitys takaa asukastyytyväisyyden

Asuntokaupoilla kiinnitetään enenevissä määrin huomiota lämmitysjärjestelmän energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.

Hybridilämmityksen valitseva perustajaurakoitsija voi saamiensa kustannussäästöjen lisäksi hyödyntää ympäristöystävällistä hybridilämmitystä asuntojen markkinoinnissa.

Lämpöpumpulla varustettua hybridijärjestelmää voidaan käyttää myös jäähdytykseen, mikäli kiinteistöön on asennettu jäähdytykseen vaadittavat laitteistot.

Antti Hartmanin mukaan jäähdytyksen tarve ja kysyntä on kasvussa.

– Jäähdytys on kuumempien kesien myötä entistä kysytympi ominaisuus erityisesti uudisrakennuksissa, ja hybridijärjestelmällä se onnistuu helposti ja kustannustehokkaasti, Hartman sanoo.

Asukkaalle hybridilämmitetty asunto on vihreä valinta, jossa voidaan yhdistää esimerkiksi muodikas maalämpö alati vihertyvän ja toimintavarman kaukolämmön kanssa.

Hybridijärjestelmä on älykkään etäohjauksen ansiosta aidosti tehokas järjestelmä, joka tarjoaa useita eri optimointivaihtoehtoja.

Fiksu-ohjausjärjestelmä mahdollistaa HybridHEAT-järjestelmän etähallinnan
 

Useampaa eri lämmitysmuotoa käyttävä kiinteistö voi hyötyä esimerkiksi kaukolämmön kesä- ja talvihintojen vaihtelusta sekä sähkön hinnan vaihteluista.

Virkki kertoo tyypillisen esimerkin kaukolämpöä ja lämpöpumppua yhdistävän hybridin toiminnasta.

– Esimerkiksi sähkön ollessa kallista, voidaan kustannuspiikiltä välttyä käyttämällä kaukolämpöä. Halvan sähkön aikaan lämpöä voidaan tuottaa lämpöpumpulla ja säästää samalla lämmityskuluissa, Virkki laskeskelee.

Etähallinnan mahdollistava älykäs Fiksu-ohjausjärjestelmä kuuluu aina HybridHEAT-pakettiin. Fiksun kautta asukkaat voivat tarkastella energiankulutustaan sekä järjestelmän tuottamia säästöjä reaaliaikaisista raporteista.
 

Esimerkkilaskelma: hybridilämmitys ja maalämpöjärjestelmä

Alla oleva esimerkkilaskelma listaa kaukolämpö-maalämpöhybridin sekä vastaavan tehoisen maalämpöjärjestelmän speksejä. Kohteena on 40 asunnon uudiskerrostalo.

Kaukolämmön hintana laskelmassa on käytetty 65 euroa/MWh ja sähkön hintana 120 euroa/MWh.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme! Autamme sinua etsimään parhaan lämmitysratkaisun uudiskohteellesi.