Hybridvärme är ett energieffektivt värmesystem för både nya byggnader och renoverade fastigheter. Enkelt anbudsförfarande, smidig planering och snabb installation är egenskaper som yrkesverksamma värdesätter hos hybridvärme.

HögforsGST hybrid heat recovery unit on a rooftop
Hybridvärme kombinerar flera värmekällor som fjärrvärme och värmeåtervinning av frånluft (bilden)

Ett av de mest kritiska besluten på en entreprenörs bord är valet av värmesystem. Enkelhet, tillförlitlighet och miljövänlighet ska kombineras i samma paket och om möjligt på ett kostnadseffektivt sätt.

Hybridvärme, som kombinerar flera olika former av uppvärmning, är en utmärkt lösning för detta behov. HögforsGST:s VD Antti Hartman har noterat att hybridvärme börjar bli allt populärare bland renoveringsentreprenörer och i nya byggnader.

Hybridvärme har varit en populär lösning i renoverade fastigheter under flera år. Nu implementeras den också i ett växande antal nya byggnader. Ur entreprenörens perspektiv är hybridvärme ett enkelt och pålitligt val. Den kombinerar miljövänlighet med rimliga investeringskostnader.

Antti Hartman
wooden apartment buildings being heated with hybrid heating
Esplanaden, ett 6-vånings flerbostadshus i trä med hybridvärme i Spånga, Sverige.

Smidig process från anbud till installation

Hybridvärme är ett modulärt, fabrikstestat system som effektivt kan utformas för att passa olika ändamål.

Hybridvärme gör livet enklare för entreprenören, eftersom upphandling och installation går smidigt.

Juha Virkki, Business Director responsible for HögforsGST’s Engineer Service

– Ett hybridvärmesystem är lätt att offerera, eftersom en hybridvärme offert innehåller exakta avkastnings- och investeringsberäkningar. Lönsamheten för olika kombinationer av värmekällor kan också undersökas under processen.

-Ett brett fält av designers och entreprenörer kan genomföra design och installation av det modulära hybridvärme-systemet. Detta gör anbudsprocessen enklare, tillägger Virkki.

Budgeteringen blir också mer exakt tack vare de fabrikstillverkade, modulära komponenterna i hybridvärme.

Leverans av de prefabricerade delarna till byggplatsen med tydliga monteringsanvisningar minimerar tiden för byggnation på plats. Installatörerna kan i första hand fokusera på att ansluta de fabrikstillverkade komponenterna.

-Och HögforsGST:s ingenjörstjänst erbjuder omfattande teknisk support under både planering och installation, tillägger Virkki.

hybrid heating substation
Volvo Truck Center Jyväskyläs hybridvärme-system levererades som fabrikstillverkade komponenter som monterades snabbt på plats.

Förutom den snabba installationen är fördelarna med ett hybridvärmesystem möjligheten att värma upp fastigheten under byggtiden.

Om hybridsystemet kombinerar fjärrvärme och värmepumpsvärme kan fjärrvärmen värma byggnaden under byggfasen.

Juha Virkki påpekar också att ett hybridvärmesystem kräver mindre utrymme än t.ex. ett bergvärme system av samma kaliber. Mindre storlek gör det enklare att planera och installera systemet.

Ett hybridvärmesystem kräver betydligt mindre utrymme i och utanför byggnaden. Antalet värmepumpar är färre, och de bergvärme brunnarna behöver bara en bråkdel av utrymmet jämfört med ett komplett bergvärme system. Den elektriska infrastrukturen är också lättare när värmepumparnas elbehov är lägre, säger Virkki.

Miljövänlig uppvärmning med en rimlig investering – Hybridvärme framtidssäkrar din fastighet

Den lättare elinfrastrukturen och det mindre behovet av värmepumpar och utrymme påverkar också kostnaden för hybridvärmesystemet. Investeringskostnaden för ett hybridvärmesystem är betydligt lägre än för t.ex. ett bergvärme.

En annan av hybridvärmens styrkor är dess flexibilitet: fastigheten kan använda nästan vilken energikälla som helst för uppvärmning.

Ett hybridvärmesystem kan kombinera fjärrvärme, bergvärme, värmeåtervinning av frånluft, solenergi, värmepumpsenergi eller någon kombination av dessa, för att nämna några exempel.

Utbudet av olika hybridsystem ökar ständigt i de nordiska länderna.

Juha Virkki

De flesta av de hybridvärmesystem som vi har implementerat kombinerar fjärrvärme och värmeåtervinning av frånluft. Men populariteten för bergvärme hybridsystem ökar också. Kombinationer av bergvärme, fjärrvärme och/eller värmeåtervinning är exempel på mångsidigheten hos hybridvärmen, listar Virkki.

En fastighet som väljer hybridvärme förbereder sig också för den föränderliga energimarknaden, eftersom värmekällor kan läggas till i hybridvärme-systemets “värmekällepalett” efter installationen.

-Till exempel kan solenergi vara en mer lönsam energikälla i framtiden än vad den är idag. Hybridvärme är det enda system som gör det möjligt att kombinera flera olika former av förnybar energi både nu och i framtiden, säger Virkki.

Smidigt boende och minskade utsläpp – Hybridvärme garanterar nöjda invånare

På fastighetsmarknaden läggs allt större vikt vid värmesystemens energieffektivitet och miljövänlighet.

Förutom kostnadsbesparingarna kan entreprenörerna lyfta fram den miljövänliga hybriduppvärmningen i sin marknadsföring.

Ett hybridsystem utrustat med en värmepump kan också användas för kylning om ytterligare kylspecifik utrustning installeras.

Enligt Antti Hartman ökar behovet av och efterfrågan på kyla.

-Kylning är mycket uppskattat när somrarna blir varmare, särskilt i nya byggnader. Med ett hybridsystem är både uppvärmning och kylning enkelt och kostnadseffektivt, säger Hartman.

För den boende är en hybriduppvärmd lägenhet ett grönt val. Tack vare det smarta fjärrstyrningssystemet fungerar hybridsystemet alltid effektivt. 

Fiksu control system being operated on a mobile phone
Fiksu Control System möjliggör fjärrövervakning och styrning av ditt hybridvärme-system

Att kombinera flera värmekällor ger också fördelar genom att fastigheten kan växla mellan värmekällor när deras marknadspriser fluktuerar.

Virkki använder ett hybridvärme-system med fjärrvärme och en värmepump som exempel.

– När elen är dyr kan fjärrvärme prioriteras för uppvärmning av fastigheten. När elen är billigare kan värmen produceras med en värmepump. Hybridvärme kan alltså alltid producera värme med den billigaste värmekällan, beräknar Virkki.

Hybridvärme-system levereras alltid med Fiksu kontrollsystem. Fiksu är ett smart styrsystem som optimerar systemets drift och möjliggör fjärrövervakning och fjärrstyrning.

Genom realtidsrapporter kan boende hålla sig uppdaterade om sin energiförbrukning och de besparingar som systemet ger upphov till.