Forsiden | Lösningar | Lösningar för offentlig…

Lösningar för offentliga byggnader

Förändringstakten i världen går allt snabbare, vilket ökar behovet av att göra värme- och kylsystem i offentliga byggnader mer energieffektiva än någonsin tidigare. På HögforsGST är våra kloka energilösningar noggrant utformade för att leverera effektiv, pålitlig och hållbar uppvärmning och kylning för offentliga byggnader, såsom sjukhus, skolområden eller kontorsbyggnader.

Våra lösningar är en sund investering för framtiden. Våra klokt utformade värme- och kylsystem ger snabb avkastning och sänker värmeräkningarna avsevärt samtidigt som de säkerställer långsiktig lönsamhet. När du samarbetar med oss investerar du i en lösning som inte bara är optimal utan också framtidssäker.

Nedan ger vi information om våra fjärrvärmecentraler, fjärrkyllösningar och hybridvärmelösningar, som alla är skräddarsydda för att möta de unika behoven hos offentliga fastigheter.

Fjärrvärmecentraler

Vårt breda utbud av fjärrvärmecentraler passar perfekt för offentliga byggnader. Oavsett om du behöver en enkel fjärrvärmecentral eller en mer avancerad modell med smarta funktioner har vi det du behöver.

GST Fjärrvärmecentral

GST-fjärrvärmecentraler utgör grunden i vårt produktsortiment och har på ett tillförlitligt sätt värmt upp byggnader över hela världen i över två decennier. GST sätter standarden för pålitlig uppvärmning för alla typer av offentliga byggnader.

Vad är en fjärrvärmecentral?

En fjärrvärmecentral är en viktig komponent i ett fjärrvärmesystem. Den fungerar som gränssnittet mellan det större fjärrvärmenätet och enskilda byggnader och säkerställer att varje hem får rätt mängd värmeenergi.

FiksuGST Fjärrvärmecentral

Utrustad med Fiksu Control System är FiksuGST en toppmodern fjärrvärmecentral som är utformad för att förbättra energieffektiviteten och främja en klok energianvändning i alla typer av fastigheter. Med fjärrkontroll, toppeffektbegränsning och flödesoptimering erbjuder FiksuGST en mängd energibesparande funktioner.

HybridREADY Fjärrvärmecentral

Våra Hybridvärme fjärrvärmetcentraler är konstruerade för att sömlöst integrera fjärrvärme med förnybara energikällor som bergvärme eller värmeåtervinning av frånluft, vilket säkerställer anpassningsförmåga och skalbarhet för din byggnads värmebehov.

Fjärrkyla

District cooling substation at a technical room

Utöver våra värmelösningar erbjuder vi GST-fjärrkylastationer för att säkerställa en behaglig inomhusmiljö för de boende under varmare årstider.

Vi har levererat fjärrkylalösningar till bl.a. Yle och SEB Banks kontorskomplex i Stockholm.

Hybridvärme

HögforsGST specialiserar sig på hybridvärmelösningar som kombinerar fjärrvärme med andra förnybara energikällor för att maximera energieffektiviteten och hållbarheten för industriella och kommersiella byggnader.

Vårt klokt utformade Hybridvärme-system integrerar sömlöst olika värmekällor, med hela systemets effektivitet garanterad av vårt egenutvecklade Fiksu Control System, vilket möjliggör fjärrövervakning och optimering. Hybridvärme är en skalbar lösning som har genererat besparingar i alla typer av användningsfall, allt från kommunala bostäder till stora system som ger värme och kyla till hela stadsdelar.

De mest populära hybridvärmekombinationerna

Fjärrvärme och frånluftsvärmeåtervinning

Genom att integrera fjärrvärme med system för återvinning av frånluftsvärme fångar vi upp och återanvänder spillvärme från byggnadens ventilationssystem, vilket optimerar energieffektiviteten och minskar uppvärmningskostnaderna. Våra avancerade komponenter, som det egenutvecklade luftbehandlingsaggregatet, säkerställer systemets effektivitet.

Fjärrvärme och bergvärme

Vårt hybridsystem blandar sömlöst fjärrvärmens tillförlitlighet med bergvärmens potential för förnybar energi och utnyttjar jordens naturliga värme för att komplettera din byggnads värmebehov. Med en hybridlösning får du fördelarna med både fjärrvärme och bergvärme utan den stora initiala investering som är förknippad med bergvärmesystem.

Kom igång

För att utforska HögforsGST-lösningar för offentliga byggnader, vänligen kontakta vårt säljteam! Vårt dedikerade team kommer att samarbeta med dig för att utvärdera din byggnads värme- och kylbehov och rekommendera den perfekta lösningen för att uppfylla dina krav.