Forsiden | Produkter | Luft- och smutsavskiljare

Luft- och smutsavskiljare

Främmande partiklar och luft orsakar problem i värme- och kylsystem – t ex i form av korrosion, pålagringar och förslitning av komponenter. Resultatet blir försämrad värmeöverföring, ökat servicebehov och kortare livslängd hos systemets olika delar. Därför har vi tagit fram två högeffektiva produkter för luftning respektive smutsavskiljning.

 • AirVec luftavskiljare

  AirVec luftavskiljare

  Airvec luftavskiljare avlägsnar de mikrobubblor av luft som orsakar korrosion, försämrad värmeöverföring och ökat slitage i värme- och kylsystem samt minskar behovet av manuell luftning.

 • DirtVec smutsavskiljare

  DirtVec smutsavskiljare

  Dirtvec smutsavskiljare avskiljer smuts och sediment i värme- och kylsystem samt bidrar effektivt till minskad korrosion, lägre underhållskostnader, förbättrad värmeöverföring och ökad livslängd hos systemets komponenter.

 • PartiVec delflödesfilter

  PartiVec delflödesfilter

  PartiVec partikelfilter förbättrar systemets funktion och ökar dess livslängd avsevärt.