Forsiden | Produkter | HybridHEAT

Hybridvärme

HybridHEAT är ett framtidssäkert modulärt energisystem som möjliggör integration av olika värmekällor till en enhet. Vi har konstruerat systemet i första hand för flerbostadshus och större fastigheter som kontors- och kommersiella byggnader.

  • Frånluftsåtervinningsaggregat

    Frånluftsåtervinningsaggregat

    Our redesigned heat recovery unit is one of the most important pieces of the modern HybridHEAT system. An efficient heat recovery unit enables property owners to achieve significant cost savings and emission reductions when waste heat from the exhaust air is recycled in heating the property.

  • HybridREADY Fjärrvärmecentral

    HybridREADY Fjärrvärmecentral

    HybridREADY är en fjärde generationens fjärrvärmecentral med toppmoderna funktioner. HybridREADY är utrustat med Fiksu styrsystem och möjlighet att ansluta ytterligare värmekällor till fastighetens värmesystem.