Forsiden | Tjänster | Tjänster för energiindu…

Tjänster för energiindustrin

Vi på HögforsGST har lång erfarenhet av att arbeta med energibolag. Vi satsar stort på produktutveckling och har under de senaste åren presenterat flera lösningar för fjärde generationens fjärrvärme (4GDH).

HybridHEAT, den intelligenta FiksuGST-understationen och Fiksu Control System är toppmodern teknik inom fjärrvärme och fjärrkyla. Den största fördelen med våra system är att de fördelar de ger sträcker sig genom hela produktions- och distributionskedjan för fjärrvärme, hela vägen från konsumenten till kraftverket.

Växjö Energi pictured from ground up

Vad kan HögforsGST erbjuda energibolag?

Data: Fiksu Control System, som styr hela värmesystemet, samlar in värdefull information om driften av de enskilda värmesystemen. All denna data lagras och kan användas för att optimera energibolagens värmeproduktion och distribution. Modern kunskapshantering är nu möjlig tack vare Fiksu.

Effektivitet: Våra patenterade fjärde generationens lösningar förbättrar avsevärt fjärrvärmenätets effektivitet och Delta T. Temperaturen på framledningsvattnet kan också sänkas eftersom slutanvändaren utnyttjar nätverkets kapacitet bättre. Bättre Delta T och lägre temperaturnivåer i nätet möjliggör effektivare utnyttjande av industriella värmepumpar och rökgasskrubbrar.

Konkurrenskraft: Högkvalitativ utrustning, i kombination med ett omfattande styrsystem och de data det producerar, möjliggör effektiv användning av hela systemet. Konsumenterna sparar energi och pengar eftersom kraftverket samtidigt får värdefulla och exakta data. Detta gör 4GDH mer konkurrenskraftigt än sina föregångare.

Klimatvänlighet: Lägre temperaturer i fjärrvärmenätet möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av lågvärdig spillvärme och nya energikällor. Flexibla hybridvärmesystem gör det också möjligt för bostadsbolag att lägga till förnybara energikällor i fastigheternas värmesystem.

Mid-Cooling Connection

HögforsGST har utvecklat en ny 3-stegs Mid-Cooling Connection för fjärrvärmecentraler, som skiljer sig från andra vanligt förekommande anslutningar. Den 3-stegs anslutningen förbättrar Delta T, vilket innebär att den nya fjärrvärmecentralen är betydligt mer energieffektiv än befintlig fjärrvärmeutrustning. MCC kan sänka fjärrvärmens returtemperaturer med upp till 15 grader.

Referenser och exempel