Forsiden | Om företaget

HögforsGST som företag

Vilka är vi?

HögforsGST är ett av Nordens största företag inom värmeteknik och sedan 2007 en av de ledande leverantörerna värmeteknisk utrustning på den svenska marknaden. Vi står också bakom ett antal uppmärksammade innovationer – t.ex. Hybridvärme och Fjärde Generationens Fjärrvärme (4GDH).

Vi kan ta helhetsgrepp i alla slags projekt – från behovsanalys och dimensionering till uppföljning, underhåll och löpande optimering. Under flikarna Lösningar och Tjänster på startsidan kan du få en snabb överblick över de typer av projekt och de kategorier av uppdragsgivare som vi regelbundet arbetar med. Vi ser till att delarna i systemet samspelar på ett sätt som gynnar funktion, ekonomi och miljö. Ofta handlar det om långt driven förenkling och effektivisering av styrfunktionerna. Just nu expanderar vi starkt på den svenska och norska marknaden.

Experter till ert förfogande.

HögforsGST fabrik

Mångsidighet är vår styrka: vårt produkt- och tjänsteutbud omfattar en mängd olika lösningar för behoven hos såväl enskilda fastighetsägare som energibolag och andra yrkesverksamma inom uppvärmning. Vi är den ledande leverantören av fjärrvärmecentraler i Skandinavien, och våra avancerade värmeåtervinningslösningar minskar utsläppen och sparar in på uppvärmningskostnaderna.

Receptet på vår framgång är i slutändan ganska enkelt: vi tar hand om våra kunder, miljön och den högsta kvaliteten på våra produkter och tjänster. Vi löser våra kunders uppvärmningsproblem med hållbara, miljövänliga applikationer och utformar våra produkter så att de passar varje fastighet. Detta säkerställer att våra produkter inte har någon motsvarighet i funktionalitet.

För oss är det mycket viktigt att säkerställa att vår verksamhet är effektiv samtidigt som den är snabb och flexibel. Vi håller också hög kvalitet och utvecklar den ständigt. Som kund hos oss kan du vara säker på att vi håller vad vi lovar och levererar enligt avtal, utan dröjsmål.